Vi samarbetar sedan maj 2017 med Skandia, en av Sveriges största aktörer inom pension, hälsa och sjukförsäkringar. De senaste tio åren har de satsat stort på hälsa och lyckats halvera antalet sjukskrivningar hos sina kunder.

Skandia delar vår syn att hälsa är lönsamt, för alla involverade, om man satsar strategiskt och hållbart. Genom Skandias så kallade Hälsokedja kan arbetsgivare ta ett helhetsgrepp på medarbetares hälsa. Det handlar om långsiktiga aktiviteter och tidiga insatser för att fånga upp medarbetare redan innan de riskerar att blir sjukskrivna men också naturligtvis rehabilitering för de som sjukskrivs.

Att Skandia bestämde sig för att göra den här hälsosatsningen 2006 har burit frukt. På tio år lyckades de halvera antalet sjukskrivningar hos sina kundföretag, från 4,8% till 2%. Skandia stöttar också forskning kring hälsa för att ta fram värdefull kunskap, något vi naturligtvis tänker berätta mer om i våra poddavsnitt med jämna mellanrum.

Läs gärna mer om Skandias hälsosatsningar och om varför det lönar sig att satsa på medarbetarnas hälsa.

Under året kommer vi tillsammans att lyfta fram värdefull kunskap om hur man skapar hållbar hälsa på arbetsplatsen.

Skandia