Vi på Health for wealth har två samarbetspartners som vi är mäkta stolta över. Vi har valt att arbeta tillsammans med Skandia och Twitch Health för att de delar vår syn på hälsa: strategiska och hållbara hälsosatsningar är lönsamma. För alla!

Läs mer om vårt samarbete med Skandia här.

Läs mer om vårt samarbete med Twitch Health här.