94: Att hålla hela yrkeslivet

Vi lever allt längre men många orkar inte ens med sitt arbetsliv. Nästan hälften av svenskarna har hälsofarligt låg kondition. Hur ska vi göra för att hålla? – Det är för lätt att göra dåliga … Fortsätt läsa 94: Att hålla hela yrkeslivet