Vi samarbetar sedan november 2018 med Wellbefy som skapar hållbara och friska arbetsplatser genom att främja medarbetarnas hälsa.

Wellbefys tjänst Health Analytics bygger på två av våra favoritmodeller:

Det innebär en samsyn som är viktig för oss i våra partnerskap.

Erfarenhet och forskning
Wellbefy har byggt sitt verktyg på två grunder: kunskap som de har nått tillsammans med sina kunder och forskning om beteendevetenskap och psykologi.

Verktyget Health Analytics
Health Analytics är ett verktyg som både kan användas av organisationen och av medarbetarna själva.

Organisationen får

  • En helhetsbild
  • KPI:er/nyckeltal att arbeta med
  • Kan följa trender
  • Hjälp med förändring

Medarbetarna får:

  • Hälsocheck
  • Aktivitetstävling
  • Hjälp med målsättning
  • Överblick

Läs gärna mer om Wellbefys arbete med organisationers och medarbetares hälsa här.

Wellbefy-logo