Alla vill inte dricka alkohol. Ändå känner många en press att göra det. Kan vi utmana alkoholnormen på våra jobbfester och konferenser?

Ett glas vin, en drink, en god öl hör för många ihop med umgänge och avkoppling. Inte jobbet kanske, men efter jobbet, på after work, julfester och sommarfester.

Men självklart finns en baksida. Ungefär 16% av alla svenskar har alkoholvanor som kan vara skadliga både för dem själva och deras anhöriga.

Vill ifrågasätta alkoholnormen
Det är inte vårt syfte att skambelägga alkohol. Men vi vill prata om att det kan finnas anledningar att dra ned på intaget och ifrågasätta alkoholnormen, inte minst på jobbet. Därför bjöd vi in Lucas Nilsson, förbundsordförande på IOGT-NTO. I hans organisation har medlemmarna tagit ställning för ett nyktert liv. Men Lucas säger att det även handlar om frihet: frihet att få välja själv hur man vill leva.

Bara 16% är aktivt alkoholpositiva
Varför är normen att vi alltid ska servera och dricka alkohol så fort det är fest? De allra flesta människor tycker att det är ok att man inte dricker och att det inte är så viktigt för ett socialt sammanhang. Enligt siffror som Lucas Nilsson refererar till är det bara 16% som är aktivt alkoholpositiva. I en undersökning på arbetsplatser om alkohol på jobbfester tyckte bara 4% att alkohol bidrar till en bra fest.

Många dricker för att det förväntas
Ändå dricker många för att det förväntas av dem, för att vara en del av gemenskapen. En del undviker sammanhang där det dricks alkohol för att slippa och exkluderas med andra ord för att det finns 4% som verkligen vill dricka. Det där är en obalans i hur vi agerar och hur vi tycker.

Det här kan du göra som ledare
Därför behöver vi agera i handling, menar Lucas, snarare än i ord. Är du chef eller en HR-funktion kan du påverka genom att se till att alkohol inte blir normen. När det är dags för fest, gå ifrån det klassiska mönstret där alkoholdrycker är en självklarhet och den som vill ha alkoholfritt måste be om det. Testa att göra tvärtom eller se åtminstone till att det blir två likvärdiga val.

Det är inte alkoholen som gör stämningen god
Det finns en väl etablerad syn på alkohol som en isbrytare som bidrar till bättre stämning och att människor släpper släpper upp, vågar visa sig sårbara och visa känslor i en tillfällig frizon. Det handlar om våra förväntningar snarare än om alkoholen i sig. Placebotest har nämligen visat att när vi tror att vi får alkohol i glaset blir vi sådär uppsluppna och avspända, även om drycken är alkoholfri. Därför kan vi skapa förutsättningar för sådana frizoner med hjälp av ljussättning, musik och andra stämningshöjare, utan att det ska kännas tvunget för alla att dricka.

Prata om alkoholproblem
Vad kan man göra om man har uppmärksammat att en kollega eller vän kan ha alkoholproblem?

– Prata om det, säger Lucas. Visst kan det vara svårt och visst kan personen ifråga bli arg eller ta illa upp. Men det är helt avgörande att människor runt omkring reagerar på ens alkoholvanor om man är på väg in i ett missbruk.

Så våga ta samtalet. Ta gärna stöd av den här guiden från organisationen IQ som vi nämner i avsnittet, för att ta samtalet med någon som du tror har problem med alkohol.

 Vår samarbetspartner motivation.se har artiklar om det mesta känns det som, även om alkohol. Vi hittade flera intressanta texter på ämnet. En om att våga prata om problemen även på distans och en om att det är farligt att dricka i avstressande syfte.