I januari 2017 inledde vi ett samarbete med företaget Twitch Health. Vi har en samsyn på att hållbar hälsa på arbetsplatsen börjar med organisationskultur och ledarskap – och att ge individen förutsättningar för att själv skapa hälsa.

Twitch Healths vision är att verka för hållbar hälsa genom långsiktiga strategiska insatser i de organisationer de arbetar med. Med fokus på friskfaktorer och en strategisk ansats är de en partner som stöttar företag som vill skapa varaktiga, mätbara hälsoförändringar.

Här kan du läsa mer om vad Twitch Health har åstadkommit och följa deras blogg.

5 tips om att räkna på hälsa från Twitch Health

  1. Definiera vad det är som ska mätas, hur och eventuella hinder.
  2. Förankra varför ni ska mäta med viktiga intressenter och beslutsfattare i organisationen.
  3. Se till att det ni undersöker verkligen mäter det ni vill mäta.
  4. Finns inte kompetensen internt, undersök vilka externa resurser som finns.
  5. Undvik parallella processer, synkronisera t ex medarbetar- och hälsoundersökningar.

Läs mer här:

https://www.twitchhealth.se/att-mata-och-rakna-pa-halsa/

Twitch logo