Varför gör vi som vi gör och varför är det så svårt att förändra ett beteende?

Det är ämnen vi ständigt återkommer till i den här podden. Kunskap om mänskligt beteende har vi nytta av både i våra yrkesroller, som ledare och kollegor, och som privatpersoner som vill få såväl andra som oss själva att förändra och förbättra saker och ting.

Därför bjöd vi in Henrik Sjödin som gäst. Han har doktorerat i och forskat om konsumentbeteende på Handelshögskolan i Stockholm och jobbar med analys och rådgivning inom marknadsföring på Åkestam Holst / NoA. Han är även Sveriges Marknadsförbunds rådgivare inom konsumentbeteende och kundinsikt.

Beteendeförändringar är svåra

Beteendeförändringar är svåra även med de tuffaste argument. Henrik säger att han är förvånad över att vi svenskar har varit så duktiga på att spara el i vinter. Det han tror ligger bakom det goda resultatet är att om man till exempel bestämmer sig för att dra ner på värmen inomhus, något som har stor inverkan på elförbrukningen, är det ett beslut man fattar en gång och sen är det verksamt.

Andra goda intentioner som sällan ger resultat, som nyårslöften om att gå till gymmet oftare eller att minska vår skärmtid, kräver mer av oss. Där måste vi göra något annorlunda om och om igen, varje dag och varje vecka. Och det är svårare.

Börja enkelt, i liten skala

Mycket enkelt uttryckt är nyckeln till beteendeförändringar att göra det enkelt och börja med något litet. Men fallgroparna är många. Här bjuder vi på Henriks egen verktygslåda som du kan använda dig av för att rigga din vardag för rätt beteenden.

V8 – en verktygslåda för beteendeförändringar

Henriks egen verktygslåda för beteendeförändringar kallar han för V8. Den bygger på 8 ord som alla börjar på V. Se den som en palett du kan ta till hjälp när du vill få andra eller dig själv att göra något på ett nytt sätt.

(Den strategiska diagnosen)

Vem ska förändra något?

Vad ska den förändra?

Varför ska den förändra något?

(Den taktiska diagnosen)

Vallgraven: vad ligger mellan mig och det jag vill uppnå, vilka är hindren?

Villkoren för ett beteende: det måste vara givande, inte för krävande och dessutom behöver jag få en impuls att göra beteendet i stunden.

Vyn: vad är det egentligen jag ser i den situation där jag vill göra något annorlunda? Vill du komma ihåg att fotografera ditt barn oftare, ställ fram kameran. Vill du gå till gymmet oftare, ställ fram träningsväskan.

(Den praktiska delen)

Verktygslådan: som består av

Möblering, hur presenteras information för mig, hur ser omgivningen ut i rummet eller digitalt?

Incitament, t ex ekonomiska eller sociala faktorer som triggar beteendet.

Resurser, vilka finns som kan hjälpa mig? Verktyg? Checklistor?

Andra människor, hur påverkar de mig?

Kommunikation, med mig själv eller med andra.

Egenvärde, något i beteendet måste vara givande i sig.

Lärande, behöver jag lära mig något för att göra detta?

Värdering. För att beteendeförändringen ska hålla över tid behöver den vara viktig för mig på sikt. Då behöver jag följa upp utvärdera ansträngingarna leder till.

Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar om beteenden. Den här veckan har vi valt en text som handlar om att förpappring (överdrivna administrationskrav) kan döda motivationen till goda beteenden.