Den som blir ohövligt behandlad på jobbet löper större risk att senare bli mobbad. Det är avgörande att reagera i tid, även på små nålstick och tjuvnyp.

En forskningsstudie gjord i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer visar att ohövligt beteende på jobbet kan vara en tidig signal på mobbning. Tänk så mycket lidande vi skulle kunna förhindra om vi var lite mer uppmärksamma och agerade i tid!

Vi bjöd in Kristoffer Holm för att prata om det här. Han är universitetslektor på Malmö universitet och doktor i psykologi samt en av forskarna bakom studien.

Konkreta exempel

Vad är då exempel på ohövligt beteende? Kristoffer Holm förklarar att det handlar om lågintensiva, negativa beteenden som är respektlösa på ett eller annat sätt. Här är några konkreta varianter:

  • Att inte lyssna när någon talar, t ex vända sig bort
  • Att himla med ögonen åt det någon säger eller gör
  • Att inte hälsa

Typiskt för den här sortens beteenden är att de är subtila. Det är svårt för den som utsätts att förstå om intentionen var elak eller om det bara råkade kännas fel. Det händer ofta att den som blir föremål för ohövliga beteenden skuldbelägger sig själv och låter saken bero, eftersom det kan kännas svårt att bemöta dem. Men om den här sortens beteenden får fortsätta utan att någon markerar eller uppmärksammar dem växer de lätt till större problem och kan till och med urarta till ren mobbning.

Lösningen: prata om hur vi beter oss

Det mest effektiva sättet att förebygga ohövligt beteende är att prata om hur vi bemöter varandra. Inte bara en gång utan ofta, på ett strukturerat sätt. Det är inte säkert att den som beter sig ohövligt alltid förstår hur personens beteenden uppfattas och vad det leder till. Samtal om det här hjälper alla att uppmärksamma frågan och gemensamt sätta stopp för tjuvnyp och nålstick.

Vad gör att ohövligt beteende smittar?

När ohövligt beteende blir en del av vardagen smittar det lätt och sprider sig. Det kan börja med ett växelspel som eskalerar mellan två eller fler personer. Det kan också vara en signal på stress i organisationen. Vi är mindre genomtänkta och hövliga när vi agerar under stor press. När respektlöst beteende får pågå utan att någon markerar mot det signalerar det ”så här gör vi på det här stället” och andra tar efter, särskilt om den som är ohövlig är chef eller ledare av någon form.

Alla har ett ansvar

Vi har alla ett delansvar för hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen. Ta upp det till diskussion där du jobbar. Säg ifrån när ett beteende känns ohövligt eller respektlöst, antingen det riktades mot dig eller någon annan. Och till syvende och sist behöver vi alla då och då fundera på hur vi beter oss och hur det färgar vår omgivning och arbetsdag.