Mental tuffhet är förmågan att hantera tvivel, oro och annat som hindrar dig från att lyckas med en uppgift. Vår gäst Joakim Wedlund berättar mer.

Joakim Wedlund är advokaten som läste psykologi och nu är verksam som exekutiv coach. Ett av de verktyg Joakim använder är begreppet mental tuffhet. Det är ett psykologiskt begrepp som har funnits i över 20 år med stark evidensbas. Syftet med forskningen bakom begreppet är att bättre förstå hur vi hanterar utmaningar och press och det används inom sport, utbildning och i näringslivet.

Hur vi fungerar under press
Att testa och kartlägga sin mentala tuffhet är ett sätt att få syn på hur vi tänker och agerar i pressade situationer.

– Det är ett smalt personlighetsdrag, förklarar Joakim, som bara speglar en liten del av hur vi är. Det är också flexibelt och det betyder att ens mentala tuffhet kan förändras genom livet. Få personer har mycket hög eller mycket låg mental tuffhet. Det följer en normalfördelningskurva helt enkelt.

Syftet med att testa sin mentala tuffhet är att komma till självinsikt för att förstå och reglera sig.

De fyra dimensionerna av mental tuffhet är:

 1. Kontroll – vad har vi för kontroll över livet och våra känslor?
 2. Utmaning – hur vi ställer oss till nya situationer, risker och hur vi ser på att lära oss. Ser vi misslyckanden som en möjlighet till lärande eller inte?
 3. Hängivenhet – hur målfokuserade är vi? Hur prestationsfokuserade?
 4. Självförtroende – för egna förmågor och förmågor i samspel med andra.

Kontroll
En person som har hög känsla av livskontroll säger ofta ja och kan ha en tendens att överskatta sin förmåga och underskatta risken. En person som har hög känslokontroll känner inte mindre känslor än andra men kan i större utsträckning välja hur den hanterar en känsla.

Utmaning
Vad gäller utmaningar kan det handla om hur man möter risker. Att vara hög eller låg här har olika för- och nackdelar. Den som är positiv till nya situationer kommer att vara med om fler nya saker och få fler erfarenheter. Men det kan också slå över till en för hög riskbenägenhet.

Hängivenhet
Hängivenhet är också en tudelad egenskap. Det handlar både om att sätta mål och att sen driva mot dem. Är man lägre på målfokusering kanske man behöver hjälp med att sätta mål. Är man hög på prestationsfokus kan man ha svårt att inse när man ska ge upp!

Självförtroende
Självförtroende handlar om vilket förtroende man har för sina egna förmågor. Den med högt självförtroende är inte beroende av extern uppskattning i samma utsträckning som en person med lågt självförtroende.

Hur viktigt är det?
Slutligen: är det viktig att vara mentalt tuff? Joakims svar är: det beror på. För sin personliga utveckling kan det vara bra att kartlägga situationer och sammanhang där man är tuff respektive känslig för att få syn på vad man kan förbättra.

Den som är mentalt tuff har lättare att hantera svängningar i livet än någon som är känslig. Samtidigt kan en sån person ha utmaningar i sociala sammanhang.

En väg till självkännedom
Verktyget mental tuffhet kan vara bra för både individer och grupper som en väg till ökad självkännedom och bättre samarbete. Men man behöver ha en dialog kring resultatet och inte se det som ett facit eller att man blir stoppad i ett fack.

Blir man nyfiken på att göra testen behöver man göra det hos någon som är certifierad. Om du vill läsa mer och komma i kontakt med Joakim kan du göra det på Oxy Groups hemsida.

Vår samarbetspartner Twitch Health hjälper många stora företag att skapa framgångsrika hälsosatsningar som verkligen får effekt.

Några framgångsfaktorer som Twitch listar är:

 • Förankring av satsningen hos ledning, chefer och medarbetare.
 • Använda insatser som har bevisad effekt/evidens.
 • Arbeta systematiskt och långsiktigt i en tydlig riktning.
 • Prioritera aktiviteter som leder företaget närmare målet.
 • Erbjuda målgruppsanpassade och lättillgängliga aktiviteter på olika nivåer
 • Tillämpa både individ och organisationsperspektiv.
 • Säkra tydlighet i roller, ansvar och resurser.

Just nu gör Twitch Health en gedigen och framgångsrik satsning på det de kallar Twitch on Demand – digitala hälsolösningar som är tillgängliga hur och var du än jobbar.

Vår samarbetspartner Motivation.se – Sverges ledarskapssajt – har många artiklar om mental kapacitet. Den här veckan har vi valt ut en om mentaliteten bakom höga prestationer.