Hur blir man Stockholms friskaste företag? Vi frågade Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef på Ragn-Sells där man sänkt olyckor och skador med 70%. Hur då? Genom kulturförändringar.

På Ragn-Sells fanns allt på plats för en bra arbetsmiljö – på papperet. Det saknades inte rutiner och instruktioner för att motverka arbetsplatsolyckor. Däremot sa kulturen något annat än det man kunde läsa i dokumenten.

Blame-shame-kultur
Ute på plats i verksamheten fanns en blame-shame-kultur och mycket macho-attityder som innebar att ingen ville eller vågade berätta om tillbud och olyckor eftersom man var rädd att bli utpekad för att göra fel. Dessutom fanns ingen tradition av att dela med sig ens av det som gick bra. Olika avdelningar tävlade med varandra och såg sig som interna konkurrenter.

Sofia och hennes kollegor insåg att hela organisationen behövde göra en stor förändring och börja samarbeta och samverka mera.

70% minskning av olyckor
Att få till förflyttningen skulle bli tufft och det var man inställd på. Hela organisationen påbörjade en värdegrundsresa 2015 med en plan som sträckte sig fram till 2021 men effekterna kom tidigare än så. Efter tre år hade man minskat antalet arbetsplatsolyckor med hela 70%. Dessutom ökade inrapporterade förebyggande avvikelser, alltså att människor berättar om nära-ögat-händelser som skulle ha kunnat leda till olyckor, med 811%!

Fysiska risker med avfallshantering
I Ragn-Sells verksamhet som handlar om att samla in, behandla och återvinna avfall finns det en hel del risker för fysiska skador. Det kan till exempel vara fall- och klämskador när man hanterar fordon och tunga laster.

Under resans gång har Sofia och hennes team rest runt till 65 platser i landet och mött många av de totalt 1700 anställda i organisationen.

– Vill man ha förändring måste man visa sig och höra människors berättelser, säger Sofia.

Förtroendefullt samarbete
Ledarskapet var nyckeln och där behövdes förbättringar. Cheferna var inte vana att samarbeta och samverka. För att förändra det utbildades alla chefer och deras stödfunktioner inklusive skyddsombud i något som kallas förtroendefullt samarbete.

– Det har varit otroligt bra, säger Sofia. Alla har fått reflektera kring sina egna beteenden och hur de påverkar andra. Vi har gemensamt fått fundera på hur vi ska samverka och samarbeta och jobbat med det som kallas intressebaserad problemlösning. Man ställer sig frågorna ”vad vill du och vad vill jag och hur kan vi få ihop de viljorna”?

Från mörkertal till vilja att dela
Tidigare när någon rapporterade in en olycka kändes det som att man hade gjort fel och chefen kanske suckade. Det ledde till ett stort mörkertal. Nu är inställningen snarare att man vill dela med sig av risker och incidenter så att andra kan lära sig av dem. Dessutom har man gjort det enklare att rapportera problem och risker i arbetsmiljön genom en mobilapp. Där kan det räcka med att man tar en bild på plats enligt principen ”en bild säger mer än tusen ord”.

Health and safety first
Sofia har ett team som förut låg under HR men nu arbetar de som en egen grupp direkt under VD. Fördelen är att det är lätt att stötta affären och det visar också att hälsa och säkerhet är prioriterat av ledningen.

Friskaste företag
Utmärkelsen Friskaste Företag delas ut av Feelgood som ett sätt att lyfta och inspireras av goda exempel. Kriterierna för att få priset omfattar såväl ledarskap och medarbetarskap som hälsa i stort.

Vår samarbetspartner Firstbeat vet genom sina 300 000 livsstilsmätningar att många inte får tillräckligt bra sömn. Det finns flera ganska enkla saker att göra som inte tar mer tid men kräver en förändring av det du redan gör.

Det kan handla om att förändra när du tränar, när du använder skärm och när du äter och dricker. I det här blogginlägget får du tips om några enkla saker som kan förbättra din sömn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *