Gott medarbetarskap handlar om hur vi jobbar, hur vi är mot kollegor och chefer och hur vi hanterar förändringar.

Stefan Söderfjäll är fil dr i psykologi, ledarskapskonsult och författare. Han är också en återvändande gäst i vår podd som var med i avsnitt 74: Förväntningar – så styr de oss.

En liten bok om medarbetarskap
Nyligen kom han och medförfattaren Christopher Svensson ut med En liten bok om medarbetarskap. De konstaterade att det fanns mycket litteratur om ledarskap men mindre om medarbetarskap. Detta trots att det finns mycket forskning om medarbetare och deras prestationer och beteenden. Därför gjorde de själva slag i saken.

Och alla studier av ledarskap omfattar ju även medarbetarskap – där medarbetarnas förehavanden och beteendemönster är själva utfallet och det man vill påverka genom ledarskapet. Chefens ledarskap är en följd av medarbetarskapet: medarbetarnas beteenden och förhållningssätt, och vice versa.

Det goda medarbetarskapet
Gott medarbetarskap handlar inte bara om att göra sina arbetsuppgifter väl. Medarbetaren är en del av ett socialt sammanhang och behöver kunna samarbeta med andra, bidra till en god stämning, till att de grupper man ingår i fungerar och ha en förmåga att agera med arbetsgivarens bästa i åtanke.

I boken har författarna delat in det goda medarbetarskapet i tre egenskaper:

 • Pålitlighet:

  • i hur man utför sina arbetsuppgifter – att leva upp till formella förväntningar
  • i förhållande till arbetskamrater – stå vid sitt ord, vara ärlig och hålla överenskommelser
  • i hur man beter sig – att man står upp för gemensamma normer och värderingar
  • i relation till arbetsgivaren – att man står upp för och talar gott om sin arbetsgivare

Betydelsen av pålitlighet var större förr, när arbetets förutsättningar var mer konstant. I dagens arbetsklimat med högre förändringstakt har betydelsen av de här två egenskaperna ökat:

 • Adaptivitet:
  • att vara beredd att ändra sitt beteende
  • att inte hänga kvar vid gamla sätt att agera när det finns bättre sätt
  • att vara prestigelös och villig till förändringar i relationen till kollegor och team
  • att vara redo att ta sig an nya projekt eller jobba i nya sammanhang när det sker strukturella förändringar i organisationen
 • Proaktivitet:
  •  att ta egna initiativ för förändringar till det bättre
  • att vara beredd att testa nya sätt och saker
  • att våga säga ifrån när chefer och lednings beslut inte har förutsättningar att fungera

Ömsesidig pålitlighet är grundläggande för att ge förutsättningar för såväl adaptivitet som proaktivitet.

Blicka framåt bättre än att klaga
Den perfekta chefen eller medarbetaren finns inte. Det är ofta lätt att hitta fel och brister men det är bättre att fokusera framåt på det som ska stärkas och förbättras. Vi kan alla  hjälpa varandra att bli bättre mot varandra, och det kräver ett samarbete mellan chef och medarbetare.

Alla kan ta ansvar
Ett bra ledarskap handlar om att bjuda in medarbetarna, men en ledare klarar det inte på egen hand. På samma sätt behöver medarbetare själva ta ansvar. Oavsett vilka förutsättningar vi har kan alla fokusera på att utveckla sitt medarbetarskap. Alla kan påverka något och upplever man ledarskapet som otillräckligt har var och en sitt eget ansvar för helheten.

Vi är mediapartners till Nordic Business Forum. Årets event i Stockholm går av stapeln 21 september, som planen ser ut just nu. Men redan idag och även framåt kan du ta del av webinarier, intervjuer och föreläsningar via Live Nordic Business Forum. Om du signar upp för nyhetsbrevet får du också heads-up på tips på gratis webinarier som genomförs regelbundet.

Vårt samarbete med Motivation.se – Sveriges ledarskapssajt hjälper oss att hitta artiklar för att läsa vidare om ledarskap, motivation, kommunikation och just medarbetarskap. Idag tipsar vi om en artikel om att ett modigt ledarskap krävs för ett gott medarbetarskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *