I en tid när teknikutvecklingen går rasande fort behöver vi sätta människan i fokus. Kanske är det framtidens allra viktigaste fråga?

Tidigare var HR en funktion för stöd kring arbetsmiljöfrågor, kompensation och förmåner och rekrytering. Det är fortfarande på agendan. Men under senare år det blivit tydligt att HR behöver ta ett större och mer strategiskt grepp. Inte minst för att värna medarbetares hälsa, integritet och utveckling i den digitalisering som alla organisationer genomgår.

Det har också visat sig att företag som har HR i ledningsgruppen presterar bättre inom ledarskap, värderingar, tydlighet och förändringsförmåga. Vi bjöd in Lena Bjurner, generaldirektör på Sveriges HR-förening till ett samtal om HRs roll nu och i framtiden.

Rusta för digitaliseringen
Enligt henne rustar en modern HR-avdelning organisationen för digitaliseringen och jobbar nära ledarna med att genomföra den. HR kan med fördel driva frågan om hur man jobbar med ett livslångt och dagligt lärande istället för det gamla sättet: att skicka medarbetare på kurs då och då. För att inte tala om hälsa och välmående, en fråga som enligt Lena är helt avgörande för verksamheters framgång.

Framtidens hybrida arbetsplatser
Just nu funderar många verksamheter på hur arbetsplatsen ska vara utformad efter pandemin. Vad ska vi ha kontoren till i framtiden? Hur samarbetar vi i en hybrid, flexibel verklighet när vissa är på kontoret och andra hemma? ”Hybrid” och ”flexibel” är ledord som alla ledningsgrupper måste ta ställning till, enligt Lena.

AI, lärande och etik
Hon ser också att HR har en viktig roll i att hantera etiska frågor nu när AI på allvar kommer in vår arbetsvardag. Vad gör vi med all data, vilka ska kunna se den och varför? Lena ser AI som värdefullt för både lärande och rekrytering men det är fortfarande människan som ska vara i fokus. Här har HR en betydelsefull framtidsroll.

HR Data Detective – något för dig?
Harvard Business Review har i en omtalad artikel listat 21 potentiella framtidsjobb inom HR. Vad sägs om till exempel Director of Wellbeing, Future of Work Director, HR Data Detective eller Human-Machine Teaming Manager? Läs mer i artikeln HR jobs of the future.

Vår partner Twitch Healths tjänst Twitch on Demand har inte bara varit en väldigt smart lösning under pandemin. Digitala hälsotjänster blir allt mer en självklarhet i ett modernt hälsoarbete. I appen för Twitch on Demand kan du:

  • Hitta pass för styrka, kondition, mindfulness, rörlighet och pausrörelser.
  • Följa program på 4-12 veckor med dagliga uppgifter.
  • Se föreläsningar om ergonomi, fysisk aktivitet, sömn mm.
  • Chatta med hälsocoach.
  • Följa din egen utveckling och hälsa.
  • Peppa dina vänner, skapa och gå med i sociala grupper. Läs mer om Twitch on Demand här.

Vår samarbetspartner Motivation.se har många artiklar som handlar om ledarskap och medarbetarskap och om HR och idag har vi valt en artikel vi lånade uppgifter ifrån i inledningen: Många fördelar med HR i ledningsgruppen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *