Stressrelaterad ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Varför? Och vad kan vi göra?

Utmattningssyndrom blev en egen diagnos 2005 i Sverige. Många har jobbat alldeles för mycket och alldeles för ohållbart. Trots att vi med teknikens hjälp borde kunna få det lättare på jobbet.

Adam Svanell är journalist på Svenska Dagbladet, författare och filmare. Han har skrivit boken “Anonyma prestationister: en historia om stress” som både beskriver Adams egen utmattning och som resonerar kring varför så många drabbas just i vår tid.

Varför är utmattning så vanligt?
I sin bok undersöker Adam olika hypoteser om varför utmattningsyndrom sprider sig så snabbt just här och nu. Här är några orsaker han ser:

  • Många branscher har effektiviserats. Neddragningar i personal och ekonomiska hot gör att många får jobba hårdare och mer utan att få mer tid eller resurser.
  • Digitaliseringen gör det möjligt att jobba när som helst, var som helst men det leder också till gränslöshet. Samtidigt finns gamla normer kvar om att du helst ska vara på kontoret vissa tider på dygnet.
  • Det är inte stressen i sig som är problemet utan bristen på verklig återhämtning. Mellanrummen i tillvaron har försvunnit och vi ska fylla all vår vakna tid med projekt, prestation och intryck.

Människor är inte maskiner – men vi låtsas
Vi omger oss allt oftare med maskiner när vi jobbar och blir arga och frustrerade när de inte fungerar. Tyvärr verkar vi många gånger ha samma synsätt på oss själva. Vi ska bara prestera och producera utan avbrott.

Men vi är människor med sårbarheter och begränsningar och vi fungerar inte som maskiner. Istället borde vi med all teknisk utveckling ha lyckats få maskinerna avlasta oss. Men riktigt så har det inte blivit.

Istället är det som att vi försöker tävla med tekniken och den snabba utvecklingen. Förut skickade vi skrivna brev med post och det tog tid både att skicka ett meddelande och att få svar. Nu tänker vi kanske att vi sparar tid med email men istället skickar vi – och får – många gånger fler meddelanden dygnet om.

Får vi klart för oss att vi behöver bli bättre på återhämtning tar vi inte gärna bort saker i livet. Istället kanske vi lägger till krav på att gå på till exempel yoga varje vecka.

Odla en sund arbetskultur
Kulturen som odlas på en arbetsplatsen är avgörande för att försöka undvika de här fällorna. Där kan vi hitta sätt att hjälpa varandra med problem och med att säga nej när det blir för mycket. Vi kan bekräfta varandra så att vi inte alltid känner att vi måste jobba 150% för att bli sedda och uppmärksammade.

Vad kan man göra?
Adam berättar att han förstås är samma person idag som han var innan han blev utmattad. Men han lever och jobbar inte exakt likadant. Han har gått ner i arbetstid och har förändrat endel beteenden. Ett tips han fick från sin terapeut var att experimentera med att göra vissa saker annorlunda. Som att inte alltid ta ansvar för de sociala relationerna i samtal och inte vara så rädd om det blir tyst en stund. Som att testa att inte svara ja på allt som verkar roligt. Eller att göra vissa saker ”good enough” så att krutet kan läggas där det gör mest nytta.

Stöttande samtal
Eftersom stöd av och dialog med kollegor skyddar oss från stress rekommenderar Adam en metod som kallas Kollegiala samtalsgrupper. Genom regelbundna prestationslösa samtal kan man hjälpas åt att jobba förebyggande och även skapa ett klimat där det är okej och uppmuntrat att berätta hur man mår.

Var inte rädd – agera istället
Adam säger att många som har läst hans bok hör av sig och säger att de är rädda. Rädda för att plötsligt gå in i den där berömda väggen och för att kroppen ska sluta lyda. Men det är inte så det fungerar, säger han. Det finns ingen vägg som plötsligt dyker upp ur tomma intet. Problemet växer fram över tid. Istället för att vara rädd kan man reflektera. Känns det som att det är för mycket att göra, ja då är det ofta så. Och det är aldrig försent att göra förändringar.

Vår samarbetspartner Twitch Health var väl rustade när hälsofrågorna på företag fick ett nytt fokus i och med pandemin eftersom de har jobbat med digitala tjänster sedan 2007. De digitala koncepten Twitch Wellbeing 2.0 och Twitch on Demand hjälper organisationer att möta alla medarbetare, oavsett fysisk plats, med såväl fysisk som mental och social hälsa. Och när fler kommer att jobba mer på kontoret finns också Twitch at Work med leverans av tjänster på plats.

Vår samarbetspartner Motivation.se – Sveriges ledarskapssajt – har många artiklar om utmattning och om vad man kan göra för att förebygga ohälsa. Därför har vi valt en artikel om vilken roll ledarskapet spelar i utmattning.

Porträttbilden på Adam Svanell är fotograferad av Johanna Hanno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *