Blir resultatet alltid gott när företag vill göra gott? Och hur gör man det bäst? Vi ställde frågan till Sara Damber, grundare till organisationen Friends och bokaktuell.

Det blir allt vanligare att företag vill bidra till goda syften. Men trots att samhällsengagemanget hos företag ökar så ökar inte pengarna till ideella organisationer, säger Sara Damber.

Folkrörelsen som blev en industri
Hon är grundare av organisationen Friends som jobbar förebyggande mot mobbning och aktuell med boken En handelsresande i godhet: min rapport från folkrörelsen som blev en industri.

Vi anar en kritik i titeln. Tycker hon att storföretagen kör över den ideella sektorn?

– Inte riktigt så, säger Sara. Men jag tycker det är synd att företag ibland tar hjälp av reklambyråer för att formulera sitt ”why”, sitt syfte, istället för att fundera över hur de kan driva sin kärnaffär på ett så rättvist och bra sätt som möjligt.

Ansvarstagande företag, tycker hon, borde först och främst se till att deras produkter tillverkas på ett schysst sätt, med bra arbetsvillkor för anställda, att de rekryterar för mångfald och så vidare.

Bjud på kompetens istället för att vika kartonger
Ett annat misstag företag gör, menar Sara, är att skicka högutbildade medarbetare att vika kartonger eller bjuda på soppa för att hjälpa en ideell rörelse. Då tycker hon det är smartare att förmedla sin spetskompetens till den ideella organisationen så att de i sin tur kan hjälpa mer och fler.

Under många år jobbade Sara för Kinnevik med sociala entreprenörer, framför allt i Afrika och Östeuropa. Där var syftet just att dela med sig av näringslivets spetskompetenser till sociala eldsjälar och på så sätt stötta både dem och det eldsjälarna jobbade för.

Saras tips till företag som vill göra gott

  • Bli månadsgivare till en ideell organisation. Det skapar trygghet och bidrar till långsiktighet för organisationen.
  • Ta ansvar för den position och makt ni har genom att se över hur ni producerar, transporterar, säljer och rekryterar: helt enkelt bedriver er egen verksamhet.

Och glöm inte det mellanmänskliga. Än idag när Sara ser en nål från Friends där det står Hej! blir hon glad. Idén bygger på hennes egen erfarenhet som mobbad på högstadiet. För det var en annan människa som till slut bidrog till att mobbningen upphörde och det gjorde han genom att se henne i ögonen och säga just ”Hej”, istället för att frysa ut henne som alla andra gjorde.

Vår partner Twitch Health har tre frågor till dig som känner att ert hälsoarbete står och stampar.

  1. Når era hälsoaktiviteter bara de redan frälsta?
  2. Erbjuder ni redan en rad förmåner och aktiviteter?
  3. Har ert hälsoarbete sett ungefär likadant ut de senaste åren?

Du hittar Twitch Healths samlade erfarenheter och lärdomar från forskning och över 20 års arbete med kunder som Karolinska institutet, Spotify och Länsförsäkringar i den här guiden.

Vår samarbetspartner motivation.se har en mängd artiklar om ledarskap och den här veckan har vi valt en text om hur idéburet ledarskap kan skapa motivation även i en vinstdrivande organisation. Det handlar om leda med utgångspunkt i verksamhetens idé och visa att man tror på den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *