Vad skulle hända om chefer fokuserade mindre på det kortsiktiga resultatet och mer på sina medarbetare?

Ett företags resultat kommer från människor och människors arbete. Vilka skulle de långsiktiga vinsterna bli om vi uppmärksammade det snarare än att jaga kortsiktiga resultat?

För att må bra och prestera på jobbet behöver vi så mycket mer än arbetsuppgifter och en lön. Vi vill känna att vi hör till. Att det finns ett tillsammans. Att vi är väntade, välkomna och värdefulla. Då kan vi nå den framgång som alla organisationer strävar efter.

Forskare från University of Michigan med Kim Cameron i spetsen har konstaterat att ”ju högre medkänsla på arbetsplatsen, desto högre prestation i lönsamhet, produktivitet, kundnöjdhet och medarbetarengagemang”.

Chefer måste intressera sig för människor
Vår gäst den här veckan Tommy Lundberg, menar att om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor. Tommy är föreläsare och författare, bland annat till boken Motivationskoden.

Systemfel att börja med resultatet
Tommy tycker att det finns ett systemfel som drar oss åt fel håll. Vi fokuserar på resultat och effektivitet och att producera så mycket det bara går på så kort tid som möjligt. Men vi borde börja i en helt annan ände, nämligen det som tar oss till resultaten: människorna.

När Tommy själv var vd i reklambranschen valde han medvetet att inte sätta en budget på medarbetarna. Han såg många konkurrenter som lät projektledare styra med hjälp av intäktsbudgetar. Det ledde till att de drog in uppdrag som ströp motivationen och som ingen ville jobba med.

Led med frågor istället för med svar
Det är stor skillnad på att beordra fram en resultatökning och att ställa frågor till dem som producerar och levererar om hur de tror att resultatet skulle kunna förbättras. Tommy berättar om en företagsledning som ville beställa fram en 20%-ig produktivitetsökning ovanifrån. På golvet sa man att det var orealistiskt, att ledningen inte förstod något.

Men när man istället gjorde tvärtom och frågade medarbetarna, de som kunde produktionen, om hur de skulle vilja förbättra den, ledde det till 30% högre produktivitetsresultat. Långt bättre än ledningen hade kunnat drömma om.

Vår samarbetspartner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt, har många tänkvärda artiklar skrivna av Tommy. Här har vi valt ut en som heter De viktigaste rummen på en arbetsplats är mellanrummen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *