Positivt ledarskap är att jobba förebyggande. Att främja det som får oss att må bra gör att vi klarar motgångar bättre. 

Positivt ledarskap bygger på det forskningsområde som kallas positiv psykologi. Det handlar om att fokusera på det som främjar hälsa, det som gör att vi kan må bra och prestera, snarare än att ta hand om det som redan fungerar dåligt. Positivt ledarskap fokuserar på människors styrkor.

Vår gäst den här veckan är Julia Karhu, psykologisk coach, föreläsare och projektledare på den ideella organisationen Wake Me Up som arbetar med att främja ungdomars psykiska hälsa.

Den heliotropiska effekten
Julia berättar om det som kallas för ”den heliotropiska effekten”, det som händer när du sätter en blomma i ett fönster och blomman gradvis sträcker sig mot solljuset. Samma slags effekt kan vi få i miljöer där vi skapar meningsfulla relationer och där vi ger energi till varandra.

Utveckla människors styrkor
När vi lär känna varandra ser vi också varandras styrkor och kan bygga och utveckla dem. När något går fel är det inte personen vi ska kritisera utan handlingen. I en miljö där vi bygger stöd och trygghet klarar vi bättre de motgångar som livet bjuder på.

Kärnan: att bygga relationer
Inom positivt ledarskap är därför en stor del av ledarens uppgift att bygga relationer till medarbetarna, att våga vara personlig utan att nödvändigtvis vara privat, säger Julia. Det tar tid. Tyvärr har långt ifrån alla chefer rimligt med vare sig tid eller antal medarbetare.

Det som är viktigt att komma ihåg är att vi alla är människor. Ingen är perfekt men alla kan göra sitt bästa. Kan vi bättre förstå varandras olika perspektiv har vi redan kommit en lång bit på väg.

Vår samarbetspartner Motivation.se har en passande artikel om att det inte bara räcker att tänka positivt. Man måste göra också. Den heter När drömmarna blir ett hinder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *