Är företagskulturen något mjukt och mysigt medan strategin är hård och praktisk? Eller är de två olika delar av samma sak?

Veckans gäst Tommy Lindström är beteendedesigner som driver företaget BOOM och ämnet för vårt samtal är vilka misstag det leder till när företagsledningar har en flumsyn på kultur.

Kulturen kan inte äta strategin – de hänger ihop

Tommy ifrågasätter uttrycket ”kultur äter strategi till frukost”. För att det ena ska kunna äta det andra måste det vara två olika saker, säger han. Men strategin föds ur den kultur den är skapad i.

Vilka beteenden ska vi belöna?

Ska vi lyckas förverkliga den idé som en verksamhet bygger på behöver vi belöna rätt beteenden, de beteenden som tillsammans utgör vår kultur. Det kluriga, säger Tommy, är komma på vilka beteenden som ska belönas i just vår organisation för att verksamheten ska funka bra. Inom SAS på 80-talet var det riktigt bra service som belönades, på Ryanair är det snarare effektivitet

Struktur och styrmedel

Det behövs en struktur och ett sätt att styra rätt beteenden. Våra rollbeskrivningar, vår lönesättning och våra värdeord är bara verktyg för kulturen. Om vi till exempel har värdeordet snällhet behöver vi också förtydliga hur det guidar oss i den dagliga verksamheten. Ska vi vara snälla mot kunden när kunden inte vill betala fakturan? Eller ska vi då hellre vara snälla mot det egna företaget och värna vår ekonomi?

Under kulturkrockar gömmer sig beteenden

Ett företag fick problem när de skulle digitalisera sin verksamhet och drog först slutsatsen att det var kulturen som krockade med strategin. Men i grund och botten fanns det ett beteendeproblem. De mest seniora medarbetarna kände sig överkörda när alla började vända sig till systemadministratörerna för att få hjälp. En bättre lösning, menar Tommy, hade varit att ta med de seniora medarbetarna tidigare i processen för att låta dem påverka den och dessutom bidra med sin kunskap om verksamheten.

Förstå varför människor gör som de gör

Det är helt enkelt avgörande att förstå varför människor gör som de gör för att kunna påverka och jobba med kulturen, summan av våra beteende. Och om vi vill kunna formulera den sortens gemensamma berättelser som hjälper oss att samarbeta om dagarna.

Vår samarbetspartner motivation.se har många intressanta artiklar om företagskultur. Idag har vi valt en text som handlar om hur den amerikanska skokedjan Zappos jobbar.