Skam och skuld, är det känslor som tynger oss i onödan? Eller hjälper de oss att hålla ihop våra sociala sammanhang?

Att uppleva skuld kan beskrivas som att känna sig skyldig för något man gjort. Att uppleva skam är att skämmas för vem man är.

Hur ser vi på skam och skuld egentligen? När är det känslor som håller oss tillbaka och som förminskar oss och när är det känslor som hjälper oss att reglera våra relationer och våra sociala jag?

En temperaturmätare för vad som är accepterat
Historiskt visar det sig att känslor av skam har hjälpt oss att hålla oss till beteenden som är socialt accepterade i ”flocken”. Känslorna kan hjälpa mig påminna mig om vem jag vill vara när jag gör något som inte känns rätt.

Men om jag ständigt går omkring med känslor av skam kommer jag inte till min rätt och det vinner ingen på. Känslor av skuld kanske är lättare att hantera om det är tydligt vad jag känner mig skyldig till och om det går att hantera genom att be om ursäkt och återställa eller ersätta.

Diskussioner hjälper oss
Eftersom skam och skuld har med relationer att göra är det i diskussion och interaktion med våra vänner, familjemedlemmar och kollegor som vi kan undersöka var gränserna går. Här kan vi hjälpa varandra vid fikaborden.

I jobbet kanske skam kan hjälpa mig att förändra när jag gör fel, men räcker det inte att känna skuld över det jag gjort?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *