Den viktigaste lärdomen efter #MeToo är att vi behöver agera på bred front och få till en förändring. Kristina Hagström-Ilievska ger bra och konkreta tips!

Kristina Hagström-Ilievska som är sälj- och marknadschef på kommunikationsbyrån Next State tyckte att debatten efter #MeToo hade fastnat i en diskussion om vad problemet bestod av. Hon ställde sig frågan hur vi tar steget vidare och får till en förändring. Därför skrev hon en artikel med handfasta tips under rubriken ”Från att reagera till att agera på #MeToo”.

Tipsen är baserade på hennes egen mångåriga erfarenhet av ledarskap och chefsutveckling i mansdominerade branscher. Hon skriver: ”Sexuella trakasserier sker på grund av allt för tillåtande klimat långt innan själva incidenten sker. Det är på jobbet i vardagen som vi lägger grunden till beteenden som många av oss slutligen fördömer.”

I avsnittet ger Kristina tankar, tips och verktyg för att:

1) skapa och efterfråga tydliga mål och förväntningar

2) använda befintliga strukturer för att se över maktfördelningen

3) agera korrekt vid en incident

4) belöna och lyfta beteenden vi vill se mer av

5) ta hjälp av lagen för att vara både proaktiv och förebyggande.

Det finns något för de flesta av oss att göra. Låt oss se till att 2018 blir ett år där fler får komma till tals och där vi gör upp med trakasserier och härskartekniker!

Vi ökar takten med avsnitt varje vecka
Vi på Health for wealth rivstartar året med att berätta att vi ökar takten och släpper avsnitt varje vecka istället för varannan som tidigare. Det finns massor av forskning som stärker vår tes att hälsa är lönsamt och många företag som visar vägen. Vi kommer att fortsätta att gräva fram intressanta personer och ämnen för dig att höra mer om – från och med nu varje torsdag!

Vår samarbetspartner Skandia har gjort en undersökning som visar att 6 av 10 svenskar har oroat sig för sin hälsa under 2017. En av tre har oroat sig flera gånger eller hela tiden. En av fem är orolig för sin hälsa rörande stress inför kommande år, kvinnor i större utsträckning än män. Däremot är vi generellt hoppfulla om framtiden. Skandias hälsosluss erbjuder Skandias kunder stöd i att möta problemen på ett tidigt stadium. Läs mer om Skandias arbete här.

Vår samarbetspartner Twitch Health arbetar strategiskt med att stötta organisationer i deras hälsoarbete. I en artikel sammanfattar de råd och tips som hjälper dig som chef att ta samtalet med dina medarbetare om hälsa. Tipsen kan stötta även vid andra samtal om känsliga ämnen. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *