Ibland känns det inte meningsfullt på jobbet. Vad gör man då? Vi pratar om begreppet bullshit-jobb och ifall de finns eller inte.

Vi delade in resonemanget i tre delar:

  1. Att inte känna meningsfullhet i sin roll
  2. Att känna meningsfullhet i livet men inte ha det förväntade engagemanget på jobbet
  3. När arbetsplatsen som helhet känns fel

När du ifrågasätter din roll

I det första fallet pratar vi om hur man kan hitta meningsfullhet i och kring sin roll, om organisationens stora vision känns för långt bort och för abstrakt. Meningsfullhet kan vara att känna att man gör sitt jobb på ett bra sätt. Att jobba med att hitta mening där man är och verkar.

Job Crafting handlar om att vara med och själv skapa mening för sin roll. Vi pratar om exemplet från sjukhuset där lokalvårdarna tog ut svängarna rejält i sina roller och gjorde saker som skapade värde för dem och andra på arbetsplatsen.

När engagemanget inte är på topp

Vi ifrågasätter om man måste vara så superengagerad hela tiden för att göra ett bra jobb? Vi tror inte det, även om engagemang i sig förstås är bra.

När det ändå känns helt fel

Bolla med vänner du litar på. Tänk långsiktigt och ta hjälp av andra för att reda ut begreppen – vad är det egentligen som är fel och vad kan och vill du göra åt det? Ska du förändra något just nu eller på sikt?

Bullshit jobs, finns de?

Vad som är bullshit beror på hur man definierar ordet. Om ingen kan se någon nytta i det man gör på jobbet är uppgiften förstås meningslös för organisationen. Däremot kan en till synes meningslös uppgift vara meningsfull i det avseende att lönen som intjänas möjliggör välmående för en familj.

Antropologen David Graeber har skrivit en bok på ämnet och 2013 publicerade han den här artikeln i Strike som blev viral. Det visade sig att väldigt många tycker att deras jobb suger!

Ett hållbart engagemang?

Kanske kan vi bli mer hållbara i vårt engagemang genom att jobba lite mindre? Kanske går det att få loss lite tid från jobbet till det där som vi alltid känner att vi inte hinner med? Tänk om vi hade två timmar extra varje dag till att utveckla en hobby, röra på oss till och från jobbet, umgås mer med familj och vänner? Vara lika engagerad på jobbet, men på färre timmar?

Vår partner Twitch Health delar med sig av tips och stöd till dig som är chef och ska prata om hälsa med dina medarbetare – bland annat för att hitta den långsiktiga inre motivationen. Tipsen funkar också för att bolla med dig själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *