Är företagen den moderna tidens prästerskap? Diskussionen om meningsfullhet har flyttat in på arbetsplatsen. Är det bra och vad finns det för risker?

Under hela 1900-talet fasades religionen ut som samhällets rättesnöre. Idag behöver många av oss hitta våra etiska kompasser på annat håll.

Inflation i meningsfullhet
Ibland låter företagsledare som om de aspirerar på att vara den moderna tidens präster säger vi i det här avsnittet – kanske lite tillspetsat. Men kan det gå inflation i begreppet meningsfullhet? Och om meningsfullheten bara finns på jobbet, hur blir det då om vi blir av med jobbet eller sjukskrivna?

Vi som driver den här podden har pratat mycket om vikten av att ställa frågan varför, och om behovet av att hitta det meningsfulla i sitt jobb. Det är något vi fortfarande står bakom. Men vilka risker finns det om meningsfullheten bara finns på jobbet, hur blir det då om vi blir uppsagda? Sjukskrivna? Finns det en risk att vi jobbar för mycket?

Bara det autentiska är meningsfullt
Bakom de här frågorna döljer sig också en ännu större fråga: var ska vi få våra etiska kompasser ifrån? Många hittar en del av svaren i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. En hel del företag säger sig också jobba med till exempel FNs globala hållbarhetsmål – men då gäller det förstås att det är både förankrat i verksamheten och autentiskt och inte bara något som ser bra ut på en hemsida.

De flesta verksamheter grundades med en genuint god värdeskapande idé och den är ofta värdefull att hitta tillbaka till för att hitta meningsfullheten på jobbet. Därifrån får varje individ själv hitta ett sätt att knyta an till den gemensamma idén och visionen.

Arbetet är inte en religion
Men samtidigt kan arbetet inte vara en religion. Att göra ett bra jobb har ett värde i sig. Det är helt ok att känna att det är kul att gå till jobbet, men också att få gå hem.

Till syvende och sist måste vi alla lägga vårt hälsopussel själva. Vi behöver hitta hälsa och meningsfullhet även utanför jobbet för vår egen del men det mår också prestationen på jobbet bra av. Att agera på våra värderingar är ett sätt att känna meningsfullhet. Meningsfullheten är en väg till lyckan, sällan tvärtom. Meningsfullheten är också ett sätt att se till att tiden går till rätt saker.

Det viktiga är sällan bråttom
Det som är verkligt viktigt är sällan bråttom. När vi har konstaterat det blir det inte längre så avgörande att jaga minuter och timmar just idag. Det långsiktigt viktiga behöver inte heller handla om att rädda världen, det kan handla om att agera juste i en enskild situation.

Som medarbetare kan vi också påverka vår arbetsgivare. Säger organisationen vi jobbar för att den ska stå upp för viktiga värderingar medan det inte efterlevs i praktiken – ja då behövs det rakryggade sanningssägare.

Ett tips till dig som individ är att reflektera över dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Hur får du utlopp för det på arbetet? Får du inte det, vad kan du då förändra? Och slutligen: ta hand om meningsfullheten även i ditt privata liv och värna det och dem som betyder mest för dig.

Vår samarbetspartner Twitch Healths vd Fredrik Karlsson har besökt världens mest hälsosamma arbetsplats. Det är Technogyms huvudkontor i Cesena, Italien. Här finns det nyttig lunch för bara $1, kontoret är utformat för att främja rörelse och man satsar mycket på  så kallad nudging. I det här blogginlägg på sin hemsida berättar Fredrik mer men ger också tips till er arbetsplats på vad ni kan göra för att stötta hälsan på plats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *