Vi firar vårt 20e avsnitt med att berätta om vår nya samarbetspartner – Twitch Health. Tillsammans med vd Fredrik Karlsson spanar vi om trender och förhoppningar inför det kommande året.

När vi tittar tillbaka på våra nitton tidigare avsnitt är den röda tråden tydlig. Hållbar hälsa på jobbet börjar med att se över organisationens egen kultur. Hur är vi mot varandra på arbetsplatsen? Det är där vi måste börja hälsoarbetet.

I steg två behöver det finnas förutsättningar för individen att själv skapa sin hälsa. Den här bilden delar vi med Twitch Health som vi nu är glada över att inleda ett samarbete med.

Twitch Healths vision är att verka för hållbar hälsa genom långsiktiga strategiska insatser i de organisationer de arbetar med. Med fokus på friskfaktorer och en strategisk ansats är de en partner som stöttar företag som vill skapa varaktiga, mätbara hälsoförändringar.

Fredrik berättar om hur denna ansats är avgörande för att få just långvarig effekt och en viktig fråga för deras kunder att svara på är vad hälsa är på just deras arbetsplats. Läs mer om vårt samarbete här.

Vad vi tror händer under 2017

Vi enas om att den gränslösa arbetsplatsen kommer att vara något som diskuteras mera. Var går gränsen för arbetet i tid och rum? Hur mobila och tillgängliga mår vi bra av att vara? På vissa arbetsplatser är behovet större av att reglera tillgängligheten, på andra kanske kulturen redan främjar flexibilitet och individen själv kan få möjlighet att styra. Oavsett vilket tror vi att tydliga förväntningar och ramar avgör var gränsen går mellan frihet och gränslöshet.

Vi tror också att all kunskap vi har om hur vår hjärna fungerar och vad den behöver för att fungera optimalt kommer ta plats i form av att vi börjar strukturera vår arbetsdag efter hjärnans behov.

Så kallade wearables som aktivitetsarmband tror vi kommer fortsätta öka i popularitet, på gott och ont. Vi ser behov att förändra beteenden men vad händer när en siffra säger något annat än vår upplevda känsla?

Andelen äldre i befolkningen ökar och med det behovet av lösningar som stöttar hälsan på äldre dagar. Behovet av arbetskraft inom olika sektorer ökar också med ökande pensionsavgångar och det blir en tävlan om talangerna. Fredrik spanar att det kommer att handla mycket om att individualisera jobben mer.

Vad vi hoppas att få mer av 2017

Fredrik hoppas att vi slutar att göra som vi alltid gjort och att hälsoinsatser kommer göras där de behövs som allra mest.

Boel hoppas att vi ska komma ifrån stillasittandet och det rörelselösa i arbetsvardagen och komma närmre varandra. Ann-Sofie håller med och hoppas att alla men framför allt de som arbetar inom vården ska kunna må bättre på jobbet.

Som vanligt hoppas vi att ni vill fortsätta diskutera med oss på LinkedIn och på Facebook. Vi ser fram emot ett roligt och utvecklande 2017 tillsammans!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *