Motivation är en psykologisk kraft som möjliggör handling, inte en medfödd egenskap. Sofie Sagfossen från Handelshögskolan berättar hur vi kan stärka motivationen, på jobbet och i livet.

I platsannonser står det ofta att arbetsgivaren söker en ”motiverad” person. Det är en ganska underlig formulering, konstaterar Sofie Sagfossen som doktorerar på Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Att vara motiverad är inte en inneboende egenskap, förklarar hon, vår motivation är olika stark eller svag i olika sammanhang.

Inre och yttre motivation

Ett sätt att påverka hur motivation ökar eller minskar är att definiera inre och yttre motivation.

Den inre motivationen brukar beskrivas som den lite ”finare”. Den kommer inifrån oss själva, som namnet antyder och belöningen kommer också därifrån. Den yttre däremot är att drivas mot något som vi får utifrån när vi gör något. Beröm, erkännande, lön eller varför inte en kaka!?

Sofie berättar att yttre belöningsfaktorer förstås har sin plats, speciellt på en arbetsplats där avsaknad av lön, beröm, feedback, samarbete med mer kanske skulle göra det svårt att få ett engagemang som räckte hela vägen.

Men … om för stor vikt läggs vid yttre motivationsfaktorer som pengar och betyg kan det döda den inre motivationen, och få oss att agera kortsiktigt på ett sätt som inte är hållbart.

Så stärker vi vår inre motivation

Sofie förklarar att vi människor har tre psykologiska grundbehov som alla stärker vår inre motivation.

  • Ett visst mått av självbestämmande (att inte konstant bli kontrollerad).
  • Känslan av kompetens (att utvecklas) och positiv feedback.
  • Social samhörighet.

Hon berättar också hur det kan gå om ett företag bara har kvantitativa siffermål som inte talar till människors inre drivkrafter. En ny vd ville att företaget skulle öka omsättningen genom att arbeta smartare. Resultatet sjönk, föga förvånande.

Vad vill vi belöna?

Sofie menar att det blir lättare att hamna rätt i balansen mellan inre och yttre motivationsfaktorer genom att fråga sig: Vad är det vi belönar? I en organisation där man ägnar sig åt försäljning, till exempel, behöver man fundera på om man belönar själva transaktionen (då kanske den som får ett avtal signerat ska få mest ersättning), själva ansträngningen att nå fram till transaktionen eller samarbetet som krävdes (då ska troligen fler människor få ta del av ersättningen).

Utan tvekan är det är en framgångsfaktor att vi har en inre motivation för det vi gör om dagarna. Det fungerar som en bas att hämta kraft och mening från.

Vi önskar god lyssning!

/Ann-Sofie och Boel

Det här avsnittet producerades i samarbete med Twitch Health som hjälper företag att bygga hållbar hälsa med strategiska insatser. Twitch tipsar om att motiverande samtal är ett bra verktyg för arbetsgivare som vill fånga upp och stärka medarbetares drivkrafter. Läs mer om motiverande samtal här, en beprövad teknik för att coacha människor att göra förändringar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *