Helen Rosander, organisationskonsult på Previa, hjälper företag att omvandla nya arbetsmiljöregler till handling. 

Den psykiska ohälsan skenar. Det är ett av vår tids största samhällsproblem. Kostnaderna för sjukskrivningar med sociala och organisatoriska orsaker har ökat med 70% (!) mellan 2010 och 2014.

Därför gäller från 31 mars nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De är till för att komma åt det faktum att människor dignar under för hård arbetsbelastning, psykiska påfrestningar och kränkningar på jobbet.

Nya möjligheter och stöd att förändra, menar vissa. Ökade krav på arbetsgivarna menar andra.

Vi intervjuar organisationskonsulten Helen Rosander som jobbar med de här frågorna varje dag. Hon kallar sig en ”dörröppnare” som omvandlar de nya föreskrifterna till handling. Hon säger att vi borde gå från sjuktalsstatistik till att prata om frisknärvaro och bli medvetna om hur vi bemöter varandra på jobbet.

Frågan om psykisk ohälsa behöver dessutom lyftas från individen till organisationen och ta plats i ledningsrummen. De nya reglerna (kallas också ”AFS:ar”, en förkortning för ”Arbetsmiljöverkets författningssamling” som samlar verkets alla föreskrifter) är ett steg på vägen.

Men hur gör man för att påverka kulturen på en arbetsplats, hur man är mot varandra? Och hur ska Arbetsmiljöverket egentligen mäta sånt som vänlighet och omtanke? Det pratar vi om i avsnitt 3. Och det där med att mäta återkommer vi till i nästa avsnitt den 7 april. Då ska vi prata om hälsoekonomi, hur man räknar på hälsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *