Hur leder man ett hälsoarbete så bra så att man belönas med priset som Årets hälsofrämjande chef? Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner, berättar.

2016 utsågs Torbjörn Eriksson på Tenant & Partner till årets hälsofrämjande chef. Hos dem handlar hälsa om flera dimensioner, inte bara den fysiska, och det tror han var en av anledningarna till att de fick priset.

Tillitsfulla relationer

Han pratar om fysisk, mental och social hälsa och menar att tillitsfulla relationer är en grundbult för att människor ska trivas.

Han menar också att om hälsa råder i organisationen så känner man det i mötet med andra människor och i kulturen. Det märks inte minst i teamen, som blir effektiva och kan fokusera på uppgiften istället för på politik.

Visionen och hälsan hör ihop

Torbjörn pratar om den vision som företaget följer och som genomsyrar både arbete mot kunder och internt. ”Det finns bara ett varför”, som han själv säger.

Han återkommer till att hälsoarbetet hos Tenant o Partner inte är separerat från verksamheten, det genomsyrar allt och mäts inte separat.

3 viktiga frågor

På frågan om hur man blir bäst på hälsa svarar Torbjörn Eriksson att varje verksamhet behöver besvara tre frågor för att bli hållbar:

 1. Hur kan man driva sin verksamheten på ett lönsamt sätt och samtidigt bidra till en bättre värld?
 2. Hur kan ledningen skapa en kultur som gör att människor i allt väsentligt drivs av sina inre drivkrafter?
 3. Hur kan medarbetarna leva efter sina egna värderingar och samtidigt bidra till organisationens syfte.

När och om de här frågorna är besvarade, då tjänar alla parter mer, såväl inom organisationen som utanför och medarbetarna mår bra.

Vår samarbetspartner Skandia stödjer ett flertal intressanta forskningsprojekt i samverkan med ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som positivt påverkar sjukdomar, gagnar Skandias kunder och ger ökad friskhet och trygghet i samhället.

Tre vi vill lyfta är:

 • En frisk generation som drivs av Professor Mai-Lis Hellenius på KI – där man tittat på hur familjer kan skapa en mer hälsosam livsstil genom att röra på sig.
 • Forskning där man har ögat som verktyg för att studera/behandla diabetes sjukdom. Leds av Professor Per-Olof Berggren på KI.
 • En pilot med Sophiahemmet tillsammans med två andra försäkringsbolag, ett projekt som rör funktionsmedicin för sköldkörtelproblematik och som handlar om att inte bara titta på den ställda diagnosen utan se mer på helheten kring individen. Läs mer här

Vår samarbetspartner Twitch Health har ett stort engagemang för fysisk aktivitet och gärna på arbetsplatsen. I ett blogginlägg sammanfattar de fördelarna med att prioritera fysisk aktivitet för dina anställda. Det:

 1. Förbättrar förmågan att hantera stress
 2. Hjälper oss att lära oss saker snabbare
 3. Gör att vi minns bättre
 4. Ökar självkänslan
 5. Minskar risk för ångest och depression
 6. Gör att vi sover bättre
 7. Gör oss mer kreativa
 8. Gör arbetsplatsen mer attraktiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *