För att må bra behöver vi se till hela vårt sammanhang. Begreppet KASAM kan bidra till att stärka rätt friskfaktorer på jobbet.

KASAM, ”känsla av sammanhang”, kommer från sociologin och är en kär gammal favorit för Ann-Sofie, som använder KASAM i många situationer i jobbet och privatlivet. Vi bestämde oss för att köra en duo det här avsnittet utan inbjuden gäst. Boel ställer frågor och Ann-Sofie berättar om KASAM och varför hon tycker att det är så användbart.

KASAM myntades av en sociolog som bland annat studerade hälsotillståndet bland kvinnor som hade överlevt Förintelsen. Hur kunde vissa må så pass bra när de hade varit med om något så fruktansvärt?

Det han kom fram till var att vi behöver:

  • Meningsfullhet
  • Begriplighet
  • Hanterbarhet

… för att kunna hantera livets roller och utmaningar med bibehållen hälsa. Tillsammans bildar de här delarna helheten som kallas KASAM – känsla av sammanhang. Ann-Sofie liknar helheten vid en pall på tre ben. Den kanske kan fungera tillfälligt om ett av benen är trasigt men på lång sikt behöver alla tre vara på plats.

Om man översätter KASAM till arbetslivet kan man göra en förenklad bild som ser ut så här:

KASAM PÅ JOBBET För arbetsgivaren För medarbetaren
Meningsfullhet VARFÖR finns vi? (Affärsidé, vision). VILJA, motivation, delaktighet.
Begriplighet VAD vi ska göra. Tydliga arbetsuppgifter och instruktioner. Jag KAN och förstår vad jag ska göra.
Hanterbarhet HUR (hur ska jobbet gå till)? Jag KLARAR AV min uppgift – resurserna (tid, stöd, feedback, annan personal, utrustning mm) motsvarar kraven.

I avsnitt fem diskuterar vi hur KASAM kan användas i olika arbetssituationer, under medarbetarsamtal – och hur det kan hjälpa oss att se på utmaningar för hela samhället.

God lyssning!

/Boel och Ann-Sofie

One comment on “Avsnitt 5: Det friska sammanhanget

  1. Catharina Hellgren apr 27, 2019

    Jag lever sedan drygt två år med hot, hat och trakasserier på grund av ett enskilt ärende inom ramen för mitt politiska uppdrag i Karlstad kommun. Det har varit och är mycket svårt att leva med. Jag kämpar varje dag för att överleva – att göra det begripligt och hanterbart. Jag ska köpa boken Hälsans mysterium av Aaron Antonovsky för att se om KASAM kan ge mig hjälp på vägen genom helvetet.