• Podcast

Avsnitt 36: Hälsa – en ledningsfråga (seminarium)

Hör utdrag från vårt frukostseminarium med Skandia om hälsa som ledningsfråga. Skandias hälsostrateg, HR-chef med flera berättar om varför de valde att satsa på hälsa, vilket motstånd som fanns internt, hur det övervanns och vilka vinster det har gett.

Läs mer

  • Podcast

Avsnitt 33: Vems ansvar är hälsan egentligen?

Kommer det att bli vanligare med obligatorisk friskvård på jobbet, mindre frihet och mer tvång alltså? Borde arbetsgivare minska stress eller bara lära ut hur man hanterar den? Professor Thorkild Thanem berättar vad han ser i sin forskning.

Läs mer

Health for wealth © 2016