• Podcast

Avsnitt 36: Hälsa – en ledningsfråga (seminarium)

Hör utdrag från vårt frukostseminarium med Skandia om hälsa som ledningsfråga. Skandias hälsostrateg, HR-chef med flera berättar om varför de valde att satsa på hälsa, vilket motstånd som fanns internt, hur det övervanns och vilka vinster det har gett.

Läs mer

  • Podcast

Avsnitt 33: Vems ansvar är hälsan egentligen?

Kommer det att bli vanligare med obligatorisk friskvård på jobbet, mindre frihet och mer tvång alltså? Borde arbetsgivare minska stress eller bara lära ut hur man hanterar den? Professor Thorkild Thanem berättar vad han ser i sin forskning.

Läs mer

  • Podcast

Avsnitt 31: Kan cykling fixa folkhälsan?

Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln istället skulle samhället spara miljarder. För att inte tala om hälsofördelarna. Professor Peter Schantz från GIH berättar mer.

Läs mer

  • Podcast

Avsnitt 30: Ledarskap i lagens namn

Lita på medarbetarna istället för att detaljstyra, förstärk positiva beteenden och sätt tydliga värderingar. Det är prisade polischefen Hanna Bjärgårds framgångsrecept för att skapa delaktighet och ansvar.

Läs mer

  • Podcast

Avsnitt 29: Feedback som får oss att växa

Feedback, eller återkoppling på svenska, är något alla behöver. Men det kan vara både känsligt och obehagligt om det blir fel. Vi tar hjälp av Alva Appelgren som doktorerat på feedback.

Läs mer

Health for wealth © 2016