Sjukskrivningarna är fler i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade. Men orsaken hittar vi inte hos de anställda kvinnorna utan i de sämre arbetsförhållandena på kvinnodominerade arbetsplatser. När Arbetsmiljöverket undersökte chefstätheten på 59 (av landets 290)…