Här är vi fega, bakåtsträvande och elaka!

27 januari, 2020

Skulle du vilja jobba på en arbetsplats som har de här värdeorden: feghet, bakåtsträvande och elakhet? Nej jag tänkte väl det.

Om vi vänder på det: vill du jobba på en arbetsplats där värdeorden är mod, innovation och omtanke? Jag gissar att svaret är ja.

Men borde det inte vara en självklarhet att vi ska få vara modiga, innovativa och omtänksamma i vår yrkesroll?

I boken Förändringsarbete i organisationer, om att utveckla företagskulturer av Mats Alvesson och Stefan Sveningsson kan man läsa om ett kulturförändringsprojekt som gick åt pipan. Här finns en massa att lära sig.

Tre saker jag tar med mig är:

  • Var försiktig med så kallad ”hyperkultur”: fluffiga begrepp som gör sig bättre i snygga presentationer än i verkligheten.
  • Undvik att prata om det självklart goda. Problematisera och inled dialog istället. Fråga vad som hindrar och hjälper medarbetarna i deras dagliga verklighet.
  • Kultur är inget vi har. Det är något vi gör varje dag. Ta reda på vilka beteenden ni behöver göra mer av för att bygga en stark företagskultur.

Slutsatsen: om du vill jobba med värdeord, fine. Men borra bakom det självklara. Använd dem för dialog med dina medarbetare, problematisera och konkretisera dem. Där börjar du bygga en stark kultur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *