Så blir planerna verklighet – den sista pusselbiten

12 januari, 2020

Är det något särskilt du vill ska hända under ditt jobbår 2020? Har du i så fall funderat på hur du ska göra för att det ska bli verklighet?

Planer och visioner är det gott om här i världen. Det svåra är att få saker att hända på riktigt. Här är några tips som ökar chanserna:

  1. Bryt ner planerna i steg och undersök vilka konkreta beteenden som krävs.
  2. Börja enkelt, i liten skala.
  3. Se till att det finns någon direkt belöning så fort du gör det nya beteendet. Belöningen behöver inte vara svår eller dyr, beröm (eget eller andras) är ofta det bästa!

OBM – den sista pusselbiten
Under vintern har jag lagt tid på att läsa på om något som kallas OBM – organizational behavior management. Det är en vetenskaplig metod för just beteendeförändringar i organisationer. OBM hjälper oss att få den där sista pusselbiten på plats – så att planerna blir verklighet.

Utan den är alla planer, strategier och måldokument inte mycket värda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *