Om färre känner skam och skuld kring utmattning så söker fler hjälp i tid. Då räddar vi också fler. Det säger Maria Ergül, grundare till organisationen Vägra väggen.

HR-proffset Maria Ergül blev nyligen framröstad till Årets vardagshjälte i Västerås för sitt arbete med att sprida kunskap och bryta tabun kring stressrelaterad ohälsa.

– Utmattning är på många sätt en fördomens sjukdom, säger hon.

– Många tror att de som blir sjuka är svaga människor som inte pallat trycket. Men faktum är – och det här är forskningsbaserat – att de som drabbas är högpresterande personer med starkt engagemang, mycket empati och starka inre resurser. Så nej, latmaskar är det sista de är.

Äldre män mest fördomsfulla
Män över 55 har flest fördomar, anser Maria. När hon är ute och föreläser och utbildar om utmattning är det många äldre män som tycker att ”det där med utmattning är en tjejsjukdom” eller ”något som den yngre generationen hittat på.”

När Maria Ergül började skriva inlägg och krönikor om utmattning blev hon överraskad över den starka responsen.

– Många är ensamma med sina känslor och känner igen sig i det jag skriver. Det är vanligt att känna skam för att man är sjuk ”när alla andra verkar orka”. Men faktum är att vi vet ju inte hur andra mår. Vi jämför ofta våra egna liv med bilden av andras liv så som vi ser dem i sociala medier. Och den bilden är ju inte på riktigt.

Vanligast hos kvinnor och yngre
De äldre, fördomsfulla männen har rätt i en sak: fler kvinnor drabbas av utmattning. Maria säger att det är cirka 70% kvinnor som blir sjuka men att hon själv tror att mörkertalet döljer många män. I statistiken hittar vi flest män med utmattning i åldersgruppen 40 år eller yngre.

Bland kvinnor är det vanligast i åldrarna 35-45. Många tror att det hänger ihop med att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hemarbete och barn – men jobbar lika mycket och hårt som männen.

Den psykiska ohälsan ökar också bland riktigt unga tjejer mellan 14 och 18 år.

– Unga människor återhämtar sig inte på samma sätt som äldre. De växer upp i en gränslös och kravfylld värld med hög konsumtion av sociala medier. Det finns en stark vilja att vilja vara ”som alla andra” och många jagar en illusion av perfektion, säger Maria.

Underbemanning ofta en orsak
Utmattning, stress och psykisk ohälsa är alltid individuellt och det går inte att hitta en enda lösning som fungerar för alla. Men det som ofta händer är att organisationer är underbemannade. Allt fler förväntas leverera mer. Det är ofta lättare att lägga på mer uppgifter på den som redan springer snabbt och får mycket gjort.

Maria tycker att organisationer borde jobba mer med cykeln utveckling-avveckling. Utveckling pratar vi om men inte avveckling, trots att det är parallella processer som enligt henne borde gå hand i hand.

Avveckling kan innebära att vissa personer skulle komma mer till sin rätt på en annan arbetsplats, men det kan också handla om att personen ifråga skulle passa bättre på en annan roll eller i en annan del av organisationen.

Individen har största ansvaret
Chefer och ledare har ett stort ansvar för att agera när medarbetare mår dåligt, innan de dukar under av stress. Men mest ansvar, säger hon, ligger trots allt hos individen själv. Chefer kan inte läsa folks tankar. Man behöver säga ifrån när man har för mycket att göra.

Det är inte alltid det lättaste, förstås. Det kräver både självkännedom och trygghet.

10 steg till bättre arbetsplatser
Så vad krävs för att bygga en riktigt bra arbetsplats där människor inte drivs in i stress och sjukdom? Så här skulle Maria önska att det såg ut:

  • Hälsa står på agendan på ledningsnivå.
  • Cheferna mäts inte bara på siffror utan även på hur bra medarbetarna mår.
  • Cheferna har rätt förutsättningar för att vara bra ledare och slipper vara 100% operativa OCH 100% chefer.
  • Chefer förmedlar tydlighet och struktur.
  • Medarbetare vet vad de ska göra och vilka resurser som krävs.
  • Chefer och ledare bryter ner företagsmålen på individnivå så att medarbetarna ser hur de bidrar.
  • HR kommer med i affären så att hela organisationen förstår deras roll.
  • Fackliga representanter vågar ställa krav på arbetsgivare.
  • Det finns utrymme för flexibilitet och individuella lösningar.
  • Medarbetare har möjlighet att utvecklas.

Följ gärna Maria Ergül och Vägra väggen på LinkedIn, Facebook och Instagram eller på organisationens hemsida.

Vår partner Firstbeat hjälper företag att förebygga just utmattning. Det gör de genom att uppmärksamma hur vår livsstil – hur vi sover och rör oss men även hur vi upplever det vi gör – påverkar vår hälsa och vår förmåga att återhämta oss. Läs mer om Firstbeats livsstilsanalys här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *