Då och då vill vi börja om eller börja med något nytt. Men många planer för förändring blir aldrig mer än bara planer. Vi delar tips på hur du gör rätt förändringar, och får dem att hålla!

Det finns alltid något man kan börja eller sluta med för att må bättre eller nå ett resultat man vill ha. Under vissa tider på året, som nu på hösten eller runt nyår, är vi extra benägna att sätta nya mål. Men hur ser vi till att ambitionen blir verklighet och verkligen håller?

Vad är en god vana?

En vana är något som repeterats tillräckligt många gånger för att det ska ske mer eller mindre automatiskt. För att den dessutom ska vara god ska den stötta dig, som något du står på. Istället blir det ofta så att våra drömmar om förändring (börja träna, sluta äta godis, sova längre …) blir som en mental låda vi går omkring och bär på. En börda helt enkelt.

Så ett tips är att tänka på den förändring du vill göra som något som ska stötta dig i vardagen, något att stå på och bli stärkt av.

Sju steg till en god vana

Vi har hämtat inspiration och tips till det här avsnittet från James Clears bok Atomic Habits.

 • Fundera igenom förändringen du vill göra, hur du kan identifiera dig med den och därefter vilket beteende som är rätt. Ofta börjar vi istället med beteendeförändringen utan att ha tänkt igenom hur den hänger ihop med den vi är.
 • Förstå hur ett beteende uppstår. Det består av en signal, ett begär, en respons och en belöning. De första två stegen är problemfasen och de andra två lösningsfasen.
 • Nyckeln är att göra en god vana tydlig, attraktiv, enkel och belönande.
 • Att bryta en dålig vana handlar om att göra den svårtillgänglig, oattraktiv, svår att genomföra och på det sättet ”förstöra” belöningen.
 • Ett sätt att förändra är att först bli medveten om sina vanor. Dokumentera under en dag vad du gör, utan att döma men för att se var förändring kan ske.
 • Hitta ett sätt att bygga en ny vana på något du redan gör – med respekt för att tiden ofta är en bristvara.
 • Fira delsegrar. Titta på det som är bra och gläds åt det.

Misstag att undvika
Caroline Lornudd, psykolog och ledarskapsforskare, har satt ihop en lista på misstag du behöver undvika om du vill göra en beteendeförändring:

 1. Förlita dig på viljestyrka för långvarig förändring.
 2. Tro på att information räcker för action.
 3. Sätta höga ambitioner istället för låga.
 4. Strunta i hur situationer formar beteenden (gör det lätt att göra rätt).
 5. Försöka sluta med beteenden istället för att skapa nya (fokus på action istf på undvikande).
 6. Skylla misslyckanden på motivationsbrist (lösning: ordna så att beteendet blir lättare att göra).
 7. Att undervärdera kraften av triggers (något behöver påminna en om när man ska bete sig).
 8. Fokus på abstrakta mål istället för beteenden (byt ut ”komma i form” till ”promenera 15 min varje dag”).

Vår samarbetspartner Twitch Health vet att det är viktigt att mäta och räkna på effekterna av hälsa för att motivera investeringar. Trots detta är det mycket få företag som strukturerat följer upp hälsoarbetet. Vi ger här tips för dig som vill mäta rätt, inte mer!

 • Bestäm varför du ska mäta – hur ska resultatet hanteras?
 • Välj relevanta utfallsmått – mät t ex inte sjukfrånvaro om du vill veta hur personalen mår.
 • Mät rätt, inte mer (kill your darlings).
 • Räkna och analysera (beräkna de ekonomiska konsekvenserna av mätningen) t ex med det verktyg som tagits fram av den arbetshälsoekonomiska analysgruppen vid Karolinska Institutet.

Läs mer på Twitch Healths hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *