Kommer vissa av våra kollegor i framtiden att vara AI, artificiell intelligens? Mycket tyder på det.

AI, artificiell intelligens, är redan på plats i våra liv och arbetsliv. När du har tittat klart på en teveserie och får fler filmtips baserat på din tittarhistorik är AI i farten. Samma sak när du får förslag på hur du ska avsluta en mening i ett textdokument eller när din karttjänst ger förslag på en ny resrutt vid trafikstockning.

AI och människor jobbar bäst ihop
Sandra Bergman är doktorand vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Hon säger att man absolut kan se AI som en icke-mänsklig kollega som man samarbetar med och får stöd av. Forskning visar att kombinationen av människor och AI ger de allra bästa resultaten.

Offentlig sektor i framkant
Vår svenska offentliga sektor ligger långt framme när det gäller AI-användning, till exempel i ansökningsprocesser för bostadsbidrag och föräldrapenning. Maskinerna bidrar med en grovsortering som de gör både bättre och snabbare än människor.

AI minskar fördomsfull rekrytering
Rekrytering är ett annat område där AI blir allt vanligare som stöd, inte minst för att undvika fördomar och förutfattade meningar. Om du söker jobb just nu kanske du redan har varit med om att intervjuas av en AI-bot.

Så vad ska man tänka på om ens jobbansökan kan komma att läsas av en maskin? Maskinerna blir bättre och bättre på att tolka mänskligt språk men det finns ändå anledning att fundera på sitt ordval, säger Sandra Bergman. Använd inte mångtydiga uttryck som till exempel ”jag tycker om att stjäla en stund för lite läsning” för då finns det en risk att du kategoriseras som stöldbenägen.

Rationella maskiner och flexibla människor
Så AI är bättre än människor på mycket rationellt arbete som att hantera stora datamängder och göra beräkningar. Men vi människor kan vara flexibla och anpassa sitt tänkande till verkligheten på ett sätt som inte AI klarar – ännu i alla fall.

Ett av Sandras favoritämnen är frågor om tillit och hur vi skapar AI som det går att lita på. Begreppet ”explainable AI” handlar om att skapa AI som kan förklara hur den motiverar beslut. Men ju mer komplicerad AI blir, desto fler variabler blir det och därmed också desto viktigare att människor är med i besluten. Så vi ska bygga AI som vi kan ha tillit till men samtidigt ska vi akta oss för övertro på vad tekniken kan lösa för oss.

Rätt mål och parametrar avgörande
När man jobbar med AI är det avgörande att sätta rätt mål och parametrar. Om man låter AI sortera fram vilka människor som har förutsättningar för att bli bra ledare till exempel, kan det bli så att AI tar hänsyn till historiska data och påstår att vita män har bättre ledaregenskaper än andra människor.

Människors behov måste styra
Sandra menar att vi måste låta människorna vara drivande i processerna för att få ut det bästa av AI. Vi ska inte låta utvecklingen styras av tekniken utan hellre av människors behov. Gör vi det rätt kan AI bli ett bra stöd för oss både i arbetslivet och på fritiden, till exempel med påminnelser om praktiska saker som vi lätt glömmer. Som att ta pauser och att reparera trasiga verktyg.

Vår samarbetspartner motivation.se har en hel del artiklar om hur den tekniska utvecklingen påverkar ledarskap och arbetsliv. Den här veckan har vi valt en text om att robotar skapar nya möjligheter men också om att arbetslivet förändras och ställer nya krav på oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *