Kan en arbetsgivare kräva att medarbetare ska vara vaccinerade? Och gäller försäkringen när jag jobbar på distans – även i sommarstugan?

I och med pandemin har nya frågeställningar seglat upp som både arbetsgivare och arbetstagare behöver ta ställning till. Var får vi jobba? Vem har ansvar för vad? Vad gäller kring vaccinstatus och oro kopplat till det?

Michael Jensen är arbetsrättsjurist som hjälper arbetsplatser med arbetsrätt och HR-frågor och agerar ombud i arbetsrättstvister. Han har en bakgrund som företagare, inom fackförbundet Ledarna och inom Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och driver idag arbetsrättsbyrån MBL11.

Oro för smitta
Idag känner många oro för att bli smittade på sin arbetsplats medan andra inte vill vaccineras. Ett dilemma förstås. Oro för smitta är inget som en arbetsgivare måste hantera enligt lag. Men däremot kan man införa åtgärder för att minska risken för smitta och på det sättet minska oron. Har man medarbetare som är i riskgrupp gäller andra förutsättningar.

Kan man kräva vaccinering?
Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagare vaccinerar sig? Svaret är nej. Svensk lag tillåter inte tvångsvaccinering. Däremot kan en arbetsgivare omplacera personer under vissa omständigheter och det skulle kunna vara inom delar av vården där man anser att vaccination är nödvändig. Dessutom kan arbetsgivaren låta bli att nyanställa personer som inte vill vaccinera sig.

Distansarbete i sommarstugan
Under pandemin har distansarbete blivit allt vanligare. Ofta betyder det att en medarbetare jobbar hemifrån. Men många har förstås tagit tillfället i akt att jobba från sommarställen och fjällstugor. Vad gäller då?

Det beror på, säger Michael Jensen. I anställningsavtalet står ofta kontorets adress men man kan göra individuella överenskommelser eller skriva en företagspolicy som omfattar den plats där medarbetare vill jobba: så länge det är inom Sverige.

Utomlands: kolla försäkringar och skatt
När vi förflyttar oss utanför landets gränser blir reglerna inte lika tydliga. Du som vill jobba i ett annat land behöver ta reda på vad som gäller i just det landet för sånt som försäkringar och var du ska betala skatt.

Jobba hemma med husdjur?
Många har skaffat hund under pandemin. Är det skäl nog att få jobba hemma så att man kan ta hand om sitt husdjur? Nej säger Michael, det finns inget lagmässigt stöd för det. Däremot kan arbetsgivare och arbetstagare alltid göra en frivillig överenskommelse om avvikelser i arbetstid och plats, eller om det ska var ok att ta med sin hund till jobbet.

Vår partner Twitch Health kan berätta att bara 50% av alla företag har en strategi för hälsa. Dessutom är det bara 1/5 som använder data för att underbygga den strategi de har. Det visar en undersökning gjord bland över 900 HR-profffs i över 30 länder. Samtidigt uppger många att det är svårt att få tillräcklig budget för att nå önskvärd effekt i hälsoarbetet. Vad och hur mäter ni på ert företag och vad gör ni av resultatet? Twitch Health delar med sig av sina tips för att mäta och räkna på företagets hälsa.

Vår samarbetspartner motivation.se – Sveriges ledarskapssajt – har en mängd artiklar om ledarskap och idag har vi valt en som handlar om att lön och trygghet blir viktigare i oroliga tider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *