Att känna hopp inför framtiden, vara trygg med sina förmågor och klara av sina motgångar. Vem skulle inte vilja beskriva sig själv så?

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i psykologi och har skrivit flera böcker om ledarskap och medarbetarskap. Hans senaste bok heter En liten bok om mental styrka. Han är veckans gäst i vår podd, för vem vill inte rusta sitt psykologiska kapital?

HERO-modellen
Stefans Söderfjälls bok om mental styrka handlar om hur vi kan stärka vårt psykologiska kapital med hjälp av fyra viktiga mentala resurser. Tillsammans utgör de fyra resurserna den forskningsbaserade modellen HERO.

H – hopp
Hopp handlar om mål och föreställningar om sånt man vill uppnå men bara en målbild räcker inte. Du behöver också ha strategier för att ta dig till målet och hantera de hinder som dyker upp på vägen.

E – efficacy (självförtroende)
Självförtroende handlar om att vara villig att exponera sig för utmanande situationer. Har vi självförtroende vågar vi prova nya saker. Då lär vi oss mer och självförtroendet stärks – en positiv spiral. Självklart kan det vara negativt med ett orealistiskt högt självförtroende, särskilt i potentiellt livsfarliga situationer. Men på det hela stora taget är det bättre att ha ett gott självförtroende än ett svagt.

R – resiliens
Resiliens är den mest mångfacetterade resursen i den här modellen. med olika parametrar. Att sova bra, äta och motionera är viktigt för resiliens. Sociala relationer och upplevelser av meningsfullhet är också viktiga för att stärka resiliens.

O – optimism
Optimism kan sammanfattas som ett positivt sätt att se på tillvaron. Det grundas i hur vi tolkar händelser som kommer i vår väg och det är hur vi hanterar dem som skiljer sig åt mellan människor. En optimist ser problem och negativa händelser snarare som något som ligger utanför den egna personen medan en pessimist oftare tänker ”det är typiskt för mig”.

Hur vi påverkar våra resurser
Alla de här resurserna hänger naturligtvis ihop. Den som har lågt självförtroende och låg resiliens har svårare att känna optimism och hopp. Men modellen utgår från faktorer vi människor kan påverka.

Alla kan stärka sin resiliens genom att ta hand om sin hälsa och vill man bli mindre pessimistisk kan man jobba med visualisering, KBT eller med en coach. Den som behöver stärka hoppet kan ägna lite tid åt att sätta mål och hitta strategier för att inte bara ta sig till målet utan också hur man kan navigera i de problem som oundvikligen dyker upp.

Och som med det mesta i livet, säger Stefan Söderfjäll, är det ofta roligare att träna på de här förmågorna tillsammans med andra.

Vår samarbetspartner motivation.se har flera artiklar på ämnet mental hälsa och styrka. Den här veckan har vi valt en artikel av Lena Magnell om personlig och mental hållbarhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *