Sju av tio tjänstemän kollar mailen på ledig tid. Då är man ju inte ledig. Men behöver vi ett förbud?

Sveriges första mail skickades 1983 men det var först på 90-talet som email blev ett sätt att kommunicera med varandra på jobbet. Nu mailas det … mycket! För att inte tala om alla andra meddelandeprogram vi använder. Flera länder som Frankrike och Portugal har nu infört lagar som reglerar om arbetsgivare får kontakta sina medarbetare efter kontorstid.

Varför kollar vi mail efter arbetstid?
Varför kollar vi mailen och varför mailar vi efter arbetstid? Det finns förstås många anledningar. Det kan finnas en outtalad förväntan på bekräftelse eller vilja att ha kontroll. Vissa meddelanden kan vara vara belönande i stunden men andra kan leda till att vår lediga tid blir motsatsen till ledig.

Behöver vi en lag?
Behöver Sverige en lag kring kommunikation utanför arbetstid? Arbetsmiljölagen i Sverige, framförallt OSA 2015: 4, beskriver att vi ska verka för att arbetet inte ska leda till ohälsa. Kanske kan man tolka det som att det även inbegriper att styra hur och när jobbkommunikationen sker?

Förväntansstress försämrar hälsan
En studie på Virginia Tech visade att det som kallas för förväntanstress både kan leda till sämre sömn och ha en negativ inverkan på relationer. Förväntansstress innebär en förväntan om saker man borde göra, som att kolla mailen.

Men om jag trivs med att jobba på kvällen då? Vi tycker att det är viktigt att var och en får reflektera över hur man själv vill ha det. Samtidigt ska inte våra individuella val behöva störa våra kollegor.

Våra råd
Vi tycker också att normen borde vara att en medarbetare som har slutat jobba inte ska känna vare sig ett behov eller en press att kolla mailen. Det här är våra råd för att komma dit:

  • Var tydlig i ledarskapet. Det ledare gör sätter tonen mycket starkare än en policy.
  • Skapa en struktur som stöttar de beteenden vi vill se.
  • Stötta genom kulturen – prata om hur vi vill ha det och hur vi får det som vi vil ha det.
  • Använd tekniken – det går att schemalägga mail. Uppmuntra varandra att stänga av onödiga notiser. Boka fokustid i kalendern så visar du att du inte vill bli störd.

Vi behöver helt enkelt sätta oss själva i förarsätet för hur vi kommunicerar och när vi konsumerar information.

Vår samarbetspartner motivation.se har en bra artikel om hur vi kan få ett bättre förhålllningssätt till mailen. Hjälp, mailen styr mitt liv! heter den och så vill vi väl verkligen inte ha det?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *