På det nya internet som kallas webb 3.0 sysslar självstyrande organisationer, DAOs, med allt från kryptovalutor till odling. Är det framtiden, undrar vi?

DAO, decentraliserade autonoma organisationer, har växt fram med hjälp av framkantsteknologi som blockkedjeteknik. Det är organisationer utan chefer där ägandet, inflytandet och ansvaret är delat.

Vi har inte hittat någon exakt och tillförlitlig uppgift på hur många DAO-organisationer som finns idag men de lär vara tusentals. Här är en massa människor verksamma dagligen, varav en hel del försörjer sig, helt eller delvis, på jobb de får den vägen.

Det här ville vi veta mer om, så vi vände oss till Gustaf Josefsson Tadaa, entreprenör, coach och uppskattad talare om allt som har med det digitala samhället att göra.

DAO – hur funkar det?
Bakom DAO-organisationer finns begrepp som webb 3.0 – nästa generations internet som bygger på delaktighet – och blockkedjeteknik – tekniken som används för bland annat kryptovalutor. Det handlar om att samverka och samarbeta på ett nytt sätt.

Genom att använda matematiska algoritmer kan man spara data på ett decentraliserat moln (en samling datorer) istället för att ha en datorserver nånstans som ägs och kontrolleras av en viss individ eller en organisation.

Vem som helst kan koppla upp sig till det decentraliserade molnet där man med hjälp av blockkedjeteknik kan spara information som ingen enskild individ har makt att förändra. Med andra ord kan ingen stat, ägare, myndighet eller individ manipulera informationen.

Här lägger man upp en distribuerat bankkonto och bygger en organisation där makten flyttats ut till de enskilda individerna och beslut fattas med hjälp av omröstningar. En DAO – decentraliserad autonom organisation – är skapad.

Eftersom man ofta får betalt för jobb man gör i så kallade ”tokens” (ett värdebevis för en viss mängd kryptovaluta) innebär det att den som bidrar med mycket i en DAO även kan se sina tillgångar öka i värde.

Decentralisering och självstyre
Kort sammanfattat är alltså idén med webb 3.0:

  • decentralisering – mer inflytande för individen
  • traditionella organisationer ersätts av algoritmer och förutbestämda regler
  • beslut fattas genom omröstning

Från aktieklubbar till matodling
Vad gör man i en DAO då? Flera av dem är som aktieklubbar för kryptovalutor. Andra fungerar mer som Uber, där människor runt om i världen utför arbete som andra människor betalar för. Och det finns ideella organisationer som har valt den här organisationsformen. Gustaf nämner Big Green DAO som är en ideell organisation för småskalig livsmedelsproduktion.

Det är mycket hajp i det här, säger Gustaf och självklart finns det sårbarheter i det här nya landskapet, något som inte minst har märkts under de senaste månaderna när kryptovalutor har rasat i värde.

Kräver ingen tillit
Och egentligen, som Gustaf säger, är den här organisationsformen bara meningsfull om man inte litar på staten eller den organisation man är verksam i. Ett exempel är att kryptovalutor har använts för att få fram finansiellt bistånd i krig och konfliktområden.

Men det intressanta är väl om vi kan inspireras och lära oss något av det här nya sättet att gå samman och göra saker genom delat ägande och delat ansvar.

Är DAO morgondagens arbetsmarknad?
Dessutom tycker Gustaf att det är intressant att följa DAOs för att de samlar en massa smarta människor bakom idéer om frihet. Även om webb 3.0 är i sin första barndom kan det bana väg för en mängd innovationer som kanske formar vår framtid. Många tror att vi kommer att organisera oss mer så här i framtiden, att vi istället för traditionella anställningar köper och säljer tjänster i nätverk som liknar DAOs.

DAO och TEAL – självstyre på två helt olika sätt
På ett sätt liknar idén bakom en DAO: decentraliserad makt och beslutsrätt hos varje individ, den modell för självstyre som kallas TEAL. Inom TEAL finns en rådgivningsprocess som mandatet att fatta beslut kring bygger på. Men i praktiken fungerar DAO och TEAL diametralt olika. För medan DAO består av hårda regler som man i stort sett inte kan ändra, handlar TEAL om att släppa på regler och att arbeta med tillit. Medan tillit, som vi har sett, inte har något som helst med en DAO att göra.

Vår samarbetspartner motivation.se har en massa artiklar om arbetslivet, organisationskultur och ledarskap. Den här veckan har vi valt en text som handlar om vad som krävs av framtidens arbetskraft.  Kritiskt tänkande och problemlösning ligger i topp men även samarbete över olika nätverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *