Möten kan vara inspirerande, effektiva … eller bara slöseri med tid. Här kommer smarta tips som gör dina möten bättre och roligare.

Möten som sker av slentrian, med alldeles för många deltagare eller utan tydligt syfte blir helt enkelt inte bra. I det här avsnittet pratar Ann-Sofie och Boel om hur man får en bättre kultur och bättre rutiner kring möten.

Det här är de viktigaste punkterna att checka av nästa gång du bjuder in – eller tackar ja – till ett möte:

  1. Finns ett tydligt syfte och mål med mötet?
  2. Är deltagarna med av en tydlig anledning?
  3. Vet deltagarna vilka förväntningarna är på dem?
  4. Berätta om mötesregler innan ni startar.
  5. Har verkligheten förändrats sedan inbjudan gick ut? Anpassa mötet till rådande läge.
  6. Framgångsfaktor: avsluta med en förtydligande sammanfattning. Vad bestämdes, vem gör vad och när?
  7. Återkoppling.

Vilka är dina bästa tips för bra möten? Har du några skräckhistorier? Dela med dig!

Vår samarbetspartner Twitch Health vet att hälsoundersökningar som genomförs utan sammanhang ofta är verkningslösa. Därför har de skapat tjänsten Twitch Health Check, en tidseffektiv hälsoundersökning  som är vetenskapsbaserad, enkel och bekväm att genomföra. Undersökningen sker på plats hos företaget, vilket minskar arbetstidsbortfall och gör tjänsten lättillgänglig för alla medarbetare. Tjänsten kopplar ihop nulägesanalys till individuell hälsocoaching under 6-9 månader till de medarbetare som har ett behov av förändring.

Läs mer på Twitch Healths hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *