Engagemang handlar inte om att hoppa och studsa utan om att vara närvarande, att sammankoppla sig med andra och med sitt syfte. Niklas Delmar vet hur engagemang skapar hälsa och prestation.

Engagemang kan kännas stort och krävande men det går att vara engagerad dygnet om. Man kan till exempel vara engagerad i sin sömn utan att det kräver energi, det snarare ger kraft.

Förutsättningar för engagemang på arbetsplatsen är att man känner tillhörighet och tillit både till organisationen och kollegorna. Att man har inflytande och känner sig delaktig. Samt att man upplever att man utvecklas. Då växer engagemanget som i sin tur skapar välbefinnande och produktivitet.

Tillhörighet + syfte = engagemang

Till detta hör förstås ett tydligt varför, ett ”stora P och lilla p” som Niklas Delmar beskriver det, där bokstaven p står för engelskans ”purpose”. Det stora P:et är organisationens syfte som måste funka med individens syfte, lilla p. Annars är det svårt att känna engagemang.

Niklas Delmar är en av grundarna till rörelsen Hej engagemang som finns till för att sprida insikterna om de här kopplingarna. Idén fick han när han insåg att den svenska ekonomin rullade på som tåget, fast den psykiska ohälsan samtidigt ökade. Mer engagemang handlar i grund och botten om att vi människor behöver varandra och att det är en avgörande faktor för att vi ska må bättre.

Ett exempel på engagemang är att se människor där man är. Vare sig det är någon som ser ledsen ut på bussen, någon som tigger utanför mataffären, sitter i kassan i nämnda mataffär eller är någon man möter på gatan eller i korridoren på jobbet.

Vår samarbetspartner Skandia har en hälsoapp, Virgin Pulse, som har skapat engagemang för hälsa på flera företag. Den ingår för Skandias försäkringskunder med fler än 30 anställda. Syftet med appen är inte nödvändigtvis att träna mer utan att få pepp i att få till de där små förändringarna som över tid gör så stor skillnad. Ta trapporna? Äta mer vegetariskt? Promenera på lunchen? Användare vittnar om de positiva effekterna de upplever av att utmana sig i vardagliga hälsovanor.

Läs mer på Skandia.se/virginpulse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *