Kommer det att bli vanligare med obligatorisk friskvård på jobbet, mindre frihet och mer tvång alltså? Borde arbetsgivare minska stress eller bara lära ut hur man hanterar den? Professor Thorkild Thanem berättar vad han ser i sin forskning.

I folkhemssverige, för 80 år sen, såg man hälsa som statens ansvar. Det var också en tid när hoten mot vår hälsa snarare var smittsamma sjukdomar än stress och välfärdsrelaterade åkommor.

Sedan 1970-talet har hälsa setts som en fråga för individen. Men på senare tid har allt fler arbetsgivare börjat jobba med hälsosatsningar och upptäckt att det är svårt att få med sig alla medarbetare. Några företag omdefinierar hälsa som något större än bara motion och mat och inför en livsvårdstimme i veckan. Andra överger valfriheten och inför obligatorisk träning på arbetstid.

Arbetsgivaren som den nya ”farbror Staten”

Är arbetsgivaren den nya ”farbror Staten” som vill lägga sig i hur vi lever våra liv? Är tvång verkligen en väg till hälsa? Och borde inte arbetsplatser i så fall börja med att minska stress innan man tvångstränar eller lär ut stresshanteringsmetoder?

Det här och mycket annat diskuterar vi med Torkild Thanem, professor på Stockholms universitets företagsekonomiska fakultet. Han forskar om hälsoinsatser på arbetsplatsen och vilka effekter sådana insatser får på det sociala sammanhanget och på kulturen på jobbet.

Risk när ledaren fastnar i personliga preferenser

Under senare år, berättar Torkild, har hälsoarbete och hälsosatsningar blivit allt vanligare. Här finns förstås både möjligheter och risker. En tydlig fälla han har sett är där de som leder insatserna vill för mycket, och fastnar i personliga preferenser. Som personalchefen som skrämde bort medarbetare från lunchrummet med sina veganska tallrikar och syrliga kommentarer om andras skräpmat. Eller när alla ska köra lopp för att chefen gillar sånt.

Torkild ser också att den alltmer avancerade teknologin tar ökad plats i hälsosatsningar och hälsoarbetet. Vi kan mäta mer och det gör vi. Även här finns det förstås risker. Vi stirrar oss lätt blinda på det som är enkelt att mäta, som kolesterolvärden och syreupptagningsförmåga, samtidigt som vi missar att ta tempen på ledarskap och social sammanhållning.

God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel!

Det här avsnittet producerades i samarbete med våra samarbetspartners:

Skandia som är den enda svenska organisationen på Fortune’s Change the world list där Skandias arbete för att minska ohälsa uppmärksammas. Läs mer om deras prisbelönta arbete här.

Twitch Health som har hjälpt många företag att skapa framgångsrika hälsostrategier. Här finns deras tips för dig som vill ta ett strategiskt grepp kring hälsa på jobbet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *