Tar robotarna över våra jobb i framtiden? Eller kan teknikutvecklingen hjälpa oss att ta bättre hand om varandra? Både och menar Ann-Therese Enarsson från tankesmedjan Futurion. 

En ofta citerad studie från 2013 menar att 47 % av alla dagens jobb kan försvinna inom 10-20 genom automatisering. Robotarna tar över, alltså. Det ger en fingervisning om hur brutal den strukturomvandling vi befinner oss mitt i kan komma att bli.

Samtidigt är det faktum att maskiner ersätter mänsklig arbetskraft inte något nytt fenomen, det har pågått i flera hundra år och genom hela industrialiseringen. Många menar också att varje gång ny teknik har ersätt mänsklig arbetskraft har det uppstått nya behov och nya jobb.

Morgondagens arbetsliv
Någon som funderar mycket på det här är Ann-Therese Enarsson. Hon är vd för Futurion, en tankesmedja ägd av TCO. Deras syfte är att diskutera förutsättningarna för morgondagens arbetsliv.

Hur blir det då i framtiden? Ann-Therese Enarsson menar att de yrkesgrupper som har mer avancerade jobb inte är fredade från hotet om automatisering. Ett experiment från organisationen Institute of the Future visade att en chefs-app kan leda avancerade kunskapsprojekt i stora bolag med goda resultat.

Den lärande arbetsplatsen
De goda nyheterna är att det finns mycket vi kan göra för att påverka och forma utvecklingen. Skolsystemet och arbetslivet behöver samverka ännu mer och Ann-Therese pratar om den lärande arbetsplatsen. Hon menar att en modern kompetensutvecklingsstrategi kommer vara centralt. Vi behöver mer än tidigare lära hela livet.

Till medarbetare vill hon skicka med att ha sin egen kompetensutveckling högt på sin agenda och ställa högre krav. Hon använder begreppet ”branta inlärningskurvor” som inte nödvändigtvis handlar om en kurs utan kanske om att byta arbetsuppgifter då och då. Det gynnar både individen och organisationen. Ett sätt att vara redo för den här sortens omställning är att jobba processorienterat och undvika hierariska strukturer.

Mer tid för samarbete och möten
Ann-Therese pekar på den möjlighet som digitala lösningar ger till att fokusera på det vi människor är bäst på och som inte går att programmera: Att vara nytänkande, samarbeta och vara lyhörda. Hennes slutsats är att kanske behövs det färre läkare i framtiden, men desto fler sjuksköterskor.

Vi konstaterar också att om chefernas tid kan avlastas av automatiserade processer kan de få mer tid över till det som gör chefen riktigt bra: att möta människor och bygga relationer.

Kom till Skandias Hälsoforum
Den 24:e oktober på förmiddagen hålls Skandias årliga Hälsoforum. Vi, Ann-Sofie och Boel kommer vara moderatorer. Med panelgäster som läkaren Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark, och vår tidigare poddgäst Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner kan vi utlova en intressant och inspirerande förmiddag. Du har möjlighet att få en av fem kostnadsfria platser. Maila ditt namn och din arbetsplats till event(at)skandia.se för att anmäla ditt intresse, och skriv gärna ”hälsa” i ämnesraden.
Läs mer om Skandias hälsoarbete och vad de erbjuder sina kunder här.

Vår samarbetspartner Twitch Health har skrivit ett intressant och tankeväckande inlägg om friskvårdsbidraget och dess effekter. Detta omtalade bidrag är i grunden en skattesubvention och det finns inte mycket som stödjer dess hälsofrämjande effekt. Men man kan göra mycket annat i dess ställe!

One comment on “Avsnitt 37: Framtidens arbetsplats – hot eller möjlighet?