Konflikter är en del av livet. Men de är inte bara av ondo, de kan föra oss framåt – om vi hanterar dem på rätt sätt!

Erik Lorinder från P2 Enterprises har lång och gedigen erfarenhet av att förebygga och hantera konflikter både inom Polisen och på andra arbetsplatser.

Det bästa sättet att motverka konflikter är att bygga relationer. Då behöver vi undvika att vara anonyma inför varandra. Att kunna namnet på en person är det första steget till en bra dialog.

Erik Lorinder menar att fördomar är något vi alla har. Det är hur vi hanterar dem som spelar roll.

Tre sorters konflikter
Konflikter är komplexa men kan kategoriseras i tre huvudsakliga typer:

  1. Ordningskonflikter som handlar om olika åsikter om hur något ska vara.
  2. Fördelningskonflikter där man upplever orättvisa kring vem som får vad, och hur mycket.
  3. Positioneringskonflikter där det bara är en av oss som kan vara i den aktuella positionen.

Vi hamnar lättare i konflikter när vi inte blir sedda, hörda och bekräftade. Då ”brinner det till i attitydhörnet” som Erik Lorinder beskriver det.  Viljor, tankar och attityder ger eld åt konflikten och vi får svårt att fokusera på sakfrågorna.

Hur löser vi konflikter?
Prata. Prata. Och prata, menar Erik. Vi behöver sätta ord på det vi upplever för att kunna mötas i en lösning. Det kanske inte går utan hjälp utifrån när det är för mycket känslor inblandade. Vi kan behöva blotta oss, prata om våra känslor och visa vår sårbarhet trots att det kanske känns otäckt.
Det vi upptäcker när dialogen är igång är ofta att vi alla har farhågor och förhoppningar som många gånger liknar varandra. Däremot skiljer sig våra bilder av verkligheten åt och när vi förstår hur den andres bild ser ut har vi närmat oss en lösning.
God lyssning önskar Ann-Sofie och Boel!
Kom till Skandias Hälsoforum
Den 24:e oktober på förmiddagen hålls Skandias årliga Hälsoforum. Vi, Ann-Sofie och Boel kommer vara moderatorer. Med panelgäster som läkaren Anders Hansen, författare till boken Hjärnstark, och vår tidigare poddgäst Torbjörn Eriksson, vd för Tenant & Partner kan vi utlova en intressant och inspirerande förmiddag. Du har möjlighet att få en av fem kostnadsfria platser. Här  kan du göra en intresseanmälan.
Läs mer om Skandias hälsoarbete och vad de erbjuder sina kunder här.

Vår samarbetspartner Twitch Health har tips att ta till när agendan svämmar över.

  1. Det handlar om att identifiera de 3-5 viktigaste uppgifterna man har framför sig, både på jobbet och privat
  2. Rangordna dem i hur viktiga de är, hur lång tid de tar och
  3. … i vilken ordning de bör göras
  4. Fokusera på dem en i taget
  5. Skapa förutsättningar för att arbeta ostört

Läs mer på deras hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *