Hälsoarbetet på företag styrs ofta av lösryckta aktiviteter. Vill man ha framgång behövs ett mål och en plan, berättar Fredrik Karlsson, vd hos vår partner Twitch Health.

Det första man behöver göra är att svara på frågan varför organisationen ska jobba med hälsa. Är det av ren omtanke om medarbetarna, för att man ska orka prestera, för att få bättre intäkter eller för att locka fler talanger?

Det kan vara lockande att svara ”allt det där”. Men för att att jobbet ska bli framgångsrikt behöver man prioritera och sätta upp tydliga mål som man sen kan mäta.

Tydligt mål skapar motivation

Ett genomtänkt svar på frågan varför skapar också motivation. Det ger medarbetare möjlighet att förstå hur satsningen är relevant för honom eller henne och det blir lockande att delta.

Tyvärr går det sällan till så här. I 9 fall av 10 menar Fredrik att organisationer börjar med aktiviteter istället för syfte och strategi.

Rätt ordning och rätt timing

Systematik, timing och kommunikation är också avgörande framgångsfaktorer. Det får inte ta för lång tid mellan budskap, kommunikation och att sen initiera aktiviteter.

Jobba i ett spår, inte flera

Ofta jobbar man med friskvård, arbetsmiljö och ledarskap som parallella spår och processer. Fredrik tycker att man ska slå ihop dem.  Följa upp ledarskapet, medarbetarsamtal, det systematiska arbetsmiljöarbetet och se alla verktyg för att mäta hälsa som man redan har. Man tjänar mycket på att låta alla processer arbeta med varandra, inte parallellt.

Om man gör det på ett strukturerat sätt så behöver det inte ta så mycket tid i jämförelse med vad man får ut av det. Det är en investering.

Det är också viktigt att vara transparent, inte perfekt. Visa att vi vill men inte kan allt rätt och bjuda in medarbetarna till det för att få veta vad de känner är mest prioriterat.

Hur skapar man tiden?

Nyckeln här är att göra det strukturerat och enligt en plan för då kommer man kunna jobba mer tidseffektivt.

HR-drivet kontra verksamheten

Om frågan är isolerad hos HR tar det väldigt lång tid att fatta beslut och få förankring i verksamheten. I en organisation där hälsoarbetet är förankrat i hela organisationen kan man få långsiktig effekt genom att bygga en hållbar kultur där hälsa är en självklar del.

Fredrik avslutar med att tipsa och några frågor att ställa sig för att mäta temperaturen på sitt hälsoarbete:
  1. Har vi en målsättning med hälsoarbetet?
  2. Har vi en plan för hälsoarbetet?
  3. Har vi aktiviteter som leder till den målsättningen?
  4. Känner alla till den planen?
  5. Följer vi den?

Om det är nej på en eller fler frågor finns det utvecklingspotential. Läs mer om framgångsrikt hälsoarbete här.

I det här avsnittet tipsar Ann-Sofie också om Nordic Health Convention på Svenska Mässan i Göteborg den 15:e november. Kanske ses vi där?

Vår partner Skandia bedriver ett genomtänkt hälsoarbete sedan många decennier tillbaka och har lyckats sänka sjuktalen för sina kunder till hälften på tio år. Ett relativt nytt inslag är den hälsoapp Skandia erbjuder företag med fler än 30 medarbetare, en engagerande tröskelsänkare för att komma igång med goda vanor. Läs mer om hälsoappen här.

 

One comment on “Avsnitt 39: Nycklarna till framgångsrikt hälsoarbete