Bra luft, gröna växter och bra mat i pentryt ger personal som mår bra och presterar. Vi pratar WELL-certifiering, ett tecken i tiden!

Filip Elland är hållbarhetschef på fastighetsbolaget Castellum. Vi bjöd in honom till ett samtal om nyheten WELL-certifiering, ett sätt att se till att våra fysiska miljöer hjälper oss att må bra.

Vi efterfrågar allt oftare miljömässiga värden och låg elförbrukning i byggnader och det är en bra utveckling. Men miljöcertifieringar missar några av de faktorer som påverkar oss människor som arbetar i byggnaderna.

Och som Filip Elland säger, för många företag ligger elkostnader på omkring 3% av totalkostnaderna medan kostnaderna för personalen står för runt 90%. Så det finns stora vinster med att satsa på att vår fysiska miljö ska gynna vårt välmående – vi tar helt enkelt väl vara på företagens mest värdefulla tillgång.

Sju kategorier 

WELL-certifieringens omkring 100 parametrar är baserade på forskning och sammanfattas i sju kategorier:

  1. Luft
  2. Vatten
  3. Näring
  4. Ljus
  5. Sinne
  6. Komfort
  7. Fitness

Vissa saker byggs in i den fysiska miljön (som luft- och ljuskvalitet) medan andra handlar om hur människor beter sig (som hur vi äter och om vi rör oss). När det gäller den senare handlar det om att skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val. Det ska finnas ytor för träning och åtminstone rekommendationer kring vilka lunchrestauranger som serverar ekologisk och närproducerad mat.

Hela eller delar av byggnad
Det går att certifiera en hel byggnad eller en del av en byggnad. I Sverige finns ännu inga färdiga WELL-certifierade fastigheter, men Castellum håller på att färdigställa en fastighet med certifieringen i Malmö och vi känner till åtminstone ett planerat WELL-certifierat hus till, där Platzer fastigheter uppför en kontorsbyggnad i Göteborg.

Var börja?
Även om WELL är en stor investering finns det mycket att inspireras av. Vissa åtgärder kan vilken arbetsgivare som helst göra redan idag med små eller obefintliga kostnader. Några sådana är att fylla på med gröna växter i lokalen, skapa förutsättningar för promenadmöten och skapa möjlighet att styra ljusets styrka och temperatur efter dygnets olika tider.

Varför inte brainstorma tillsammans över vad ni kan göra hos er? Här kan ni läsa mer om vad som ingår i en WELL-certifiering.

Appar att testa
Två appar vi pratar om i avsnittet är appen Flux och Arbetsmiljöverkets buller-app.

Lycka till!

Vår partner Twitch Health hjälper företag att ta ett strategiskt grepp på hälsoarbetet. Här är deras fem viktiga punkter att tänka igenom för att en hälsosatsning ska bli framgångsrik:

1) Tydligt mål med satsningen

2) Arbeta systematiskt genom att förankra, kartlägga ett nuläga, sätta ett mål, utvärdera och återkoppla. Och så vidare.

3) Kommunicera om kvalitet genom hela organisationen

4) Ledare behöver stå bakom och stötta- men behöver nödvändigtvis vara experter

5) Roller behöver vara tydliga och resurser tillräckliga

Läs mer i det här blogginlägget om framgångsrikt hälsoarbete hos Twitch Health.

Vår partner Skandia har alltid hälsan i fokus och arbetar just nu med att sprida information om de så viktiga varningssignaler man bör ta akt på för att undvika utmattning. Deras hälsoförsäkring stöttar arbetsplatser i det arbetet. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *