Antalet chefer en jämställdhetsfråga

13 maj, 2016

Sjukskrivningarna är fler i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade. Men orsaken hittar vi inte hos de anställda kvinnorna utan i de sämre arbetsförhållandena på kvinnodominerade arbetsplatser.

När Arbetsmiljöverket undersökte chefstätheten på 59 (av landets 290) kommuners tekniska förvaltningar respektive hemtjänster var skillnaderna slående. Cheferna på de tekniska förvaltningarna hade i snitt 10 underställda medan cheferna inom hemtjänsten hade 35. Orsaken: ingen vet riktigt, ”det är så vi bara gör”. Snacka om att o-jämställdheten är inbyggd i våra offentliga organisationer!

Det här är inte okända fakta. I vårt avsnitt 4, Så räknar man på hälsa, berättade Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet att stora arbetsgrupper där det går över 30 anställda på en chef är detsamma som att be om hög långtidssjukfrånvaro. Och att det ökande antalet långtidssjukskrivningar bland kvinnor är vår tids största jämställdhetsfråga. Han skriver även om det här.

Nog är det bra att människor runt om i landet tittar på Arbetsmiljöverkets film Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen och pratar mer om stress och överbelastning. Men det behöver ju ske organisatoriska förändringar också. Och dem kan inte enskilda medarbetare och chefer rå på, hur mycket de än pratar om problemen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skrev i en debattartikel nyligen, där hon bland annat föreslog ett ökat arbetsgivaransvar för sjukförsäkringskostnaderna, att regeringen ökar resurserna till kommuner och landsting med 10 miljarder, motsvarande 10.000 anställda. Låt oss hoppas att de som fördelar dessa resurser använder befintlig kunskap och ser till att chefstätheten ökar i kvinnodominerade verksamheter som hemtjänsten, skolan och socialtjänsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *