#sittless – nu bryter vi jobbsittandet!

18 maj, 2016

Vi sitter oss sjuka på jobbet. Långvarigt sittande gör att vi tänker sämre och ökar risken att dö i förtid. Men det går att förebygga om vi rör vi på oss då och då. Under en månad testar Health for wealth att minimera vårt sittande. Prova du med – och dela med dig under hashtaggen #sittless!

Långa perioder av sittande är en hälsorisk som förkortar våra liv och ökar risken för sjukdomar som diabetes och demens. Forskningen visar tydligt att det är minst lika viktigt att sitta mindre – och sitta i kortare perioder – som att träna. Du kan höra mer om det här i vårt avsnitt 7: Sitt mindre – lev längre.

För några år sedan sa man att långvarigt sittande var en hälsorisk som skulle ses åtskild från huruvida man motionerade eller inte. På senare tid har andra forskare ifrågasatt det och diskussionen om exakt hur farligt sittande är pågår som bäst. Den här artikeln sammanfattar på ett enkelt sätt vad olika forskare säger i frågan.

Hur som helst är det klart att den som lever ett stilla liv med låg mängd fysisk aktivitet riskerar att dö tidigare än de som rör på sig. Och att vårt stillasittande, på jobbet, i bilen, framför tv:n är en stor hälsorisk i sig.
Eftersom den här forskningen är relativt ny finns det inte underlag för specifika rekommendationer om exakt hur länge man kan sitta utan ökad hälsorisk. Men en tumregel är att den som har ett stillasittande arbete bör ställa sig upp och röra sig ett par minuter åtminstone en gång i timmen. Och dessutom sträva efter att minska sitt totala stillasittande.

Fakta om risken med att sitta:

• Att sitta långa perioder ökar risken för att utveckla diabetes, högt blodtryck och demens och riskerar på det sättet att vi dör i förtid.

• Långa perioder av stillasittande gör hjärnan sämre på kreativt arbete, koncentrationsförmåga och beslutsfattande.

• Det är inte en lösning att ställa sig upp hela dagen och att byta stillasittande mot enbart stillastående. Musklerna behöver röra på sig.

• Sitta är inte det nya röka. Jämförelsen haltar eftersom varje bloss på en cigarett är skadligt, medan det inte alltid är skadligt att sitta. Bara om vi gör det ofta och i långa perioder.

Vad gör man då när många arbetsplatser är utformade så att vi ska sitta framför ett bord med vår dator? Och när alla möten är planerade så att vi sitter på stolar?

Det här kan du göra:

• Höj- och sänkbara skrivbord är bra, förutsatt att du växlar mellan sittande och stående under arbetsdagen. Om du inte har ett sånt skrivbord: se om du kan hitta en plats där du kan arbeta stående med jämna mellanrum.

• Ta en promenad i korridoren för att hämta kaffe, byta ett ord med en kollega eller gå på toaletten, en gång i timmen.

• Boka in promenadmöten när du kan. Det funkar bäst om ni är två eller tre personer, inte större grupper. Och säg till i förväg så att mötesdeltagarna har passande skor och kläder.

• Ha korta stå-upp-möten när det passar: en kvart där alla deltagare står i en ring för snabba målinriktade möten.

• På vanliga ”sittmöten”: föreslå att man får ställa sig upp och röra på sig med jämna mellanrum. Det höjer energin och koncentrationsförmågan hos mötesdeltagarna också.

• Påminnelser: ställ in ett alarm i din smartphone så att den påminner dig att du ska röra dig några minuter varje timme. Det räcker med att du ställer dig upp och gör några rörelser. Några knäböj, gå lite på stället, rulla axlarna eller något annat du tycker är skönt. Det finns appar för det här om du vill testa, t ex denna och säkert många fler.

• Är du arbetsgivare är det ditt ansvar att främja medarbetarnas hälsa. Hur kan du möjliggöra rörelse under arbetsdagen? Är du medarbetare kan du ta den här frågan till din chef och ni kan tillsammans hitta lösningar som passar dig och din arbetsplats.

Kör #sittless – vi hörs!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *