Företagskultur bor i små vardagliga handlingar

8 september, 2019

Företagskultur – är det att välja några värdeord och hänga dem på väggen? Knappast. Den som vill bygga en stark företagskultur ska börja med att spana in de små, vardagliga handlingarna mellan medarbetare.

Hur beter ni er mot varandra? I starka företagskulturer bygger man trygghet och tillhörighet. Med det som grund kan man tillsammans lyfta högt över både egnas och andras förväntningar.

The Culture Code
Dagens boktips är The Culture Code av Daniel Coyle. Några exempel på starka gruppkulturer som Coyle lyfter i boken är filmbolaget Pixar och den militära elitstyrkan Navy Seals.
Vi hittar samma mekanismer i en välkänd studie från Google om vad som bygger framgångsrika grupper.

Att höra till
Lyckas vi få varandra att bli sedda, hörda och trygga slipper vi lägga tid och kraft på tankar som ”vad tycker andra om mig egentligen” eller på vem som är fiende och vem som är vän. Vi vet att vi hör till och har en självklar plats i gruppen.

Det här är några vanliga beteenden i starka gruppkulturer:

  • Fysisk närhet, gärna samtal i cirklar
  • Mycket ögonkontakt
  • Alla talar med – och lyssnar på – alla
  • Ingen håller långa tal
  • Man ställer många frågor
  • Små gester av vänlighet i vardagen

Gör ni så här på ditt jobb? Om inte, vad tror du hindrar er?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *