Sårbarhet och syfte bygger säkerhet

3 oktober, 2019

En stark företagskultur är en otrolig kraftkälla som hjälper organisationer att bli framgångsrika. Men den byggs inte av värdeord.

För kultur är inte något man har på en vägg eller i ett dokument utan något man gör. Alla våra vardagliga beteenden och hur vi är mot varandra, det är det som är företagskulturens byggstenar.

Det här är sånt vi människor behöver för att bygga starka grupper som kan dela med- och motgång och göra riktigt bra saker ihop:

1. Säkerhet – när vi vet att vi hör till och hör ihop slipper vi lägga tid på att fundera på vad andra egentligen tycker om oss, vem som är vän eller fiende.

2. Sårbarhet – när vi sänker garden och lär oss tillsammans kan vi göra riktigt bra saker för oss själva och våra kunder.

3. Syfte – en gemensam berättelse som sätter fingret på vad arbetet ska leda till skapar delade mål och värderingar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *